بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طاهر علیزاده

طاهر علیزاده

طاهر علیزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112788
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مائده آخوندیان ساخت الکترودهای نانو کامپوزیتی حاوی نانو ذرات پلیمری قالب دار شده و کاربرد آنها در اندازه گیری یون‌ها و مولکول‌های دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین ) با استفاده از تکنیک‌های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریه سریع دکتری
امیرمحمد قدیری قهی پروژهطراحی و ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی پتانسیومتری بر اساس پلیمر قالب یونی حاوی سایت گزینش پذیر به منظور بررسی کاربرد آن جهت اندازه گیری یون نیکل کارشناسی
شیرین حسان پروژه کارشناسی کارشناسی
فائزه کرمی بررسی روش های مختلف تهیه قالب های مولکولی و یونی در بستر های پلیمری کارشناسی
فریده رفیعی طراحی و سنتز پلیمر قالب مولکولی با ابعاد نانو برای داروی تیمولول و کاربرد آن در طراحی و ساخت حسگر گزینش پذیر برای تشخیص و اندازه گیری این دارو کارشناسی ارشد
پریسا رفیعی سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسیدهای دو فلزی بر پایه منگنز اکسید (Mn2O3) مانند MxMn3-xO4 و MxOy/Mn2O3 و بررسی رفتار الکتروکاتالیستی آنها جهت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی (4-نیتروفنول و 2و4-دی کلروفنول). دکتری
صبا سمنانی جزنی بررسی سنسورهای پتانسیو متری حالت جامدبر پایه ی پلیمرهای قالب زنی شده و نانو تیوب های کربنی برای برخی یون های فلزات سنگین کارشناسی
امیررضا شریفی سنتز نانو پلیمر های قالب یونی با خاصیت فلورسانس برای یون کادمیم و استفاده از آن جهت اندازه گیری کادمیم در محیط آبی کارشناسی ارشد
شاهد زندکریمی سنتز نانو ذرات پلیمری قالب دار شده برای اوریک اسید و کاربرد آن برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری اوریک اسید در نمونه های بیولوژیکی کارشناسی ارشد
سجاد ابراهیمی سنتز نانو کامپوزیت‌های پلیمری رسانا برپایه پلی‌آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن‌ها دکتری دانلود 1397/11/16
مریم خاوری طراحی و سنتز نانو ذرات پلیمری توخالی حاوی حفره های متناسب با یون As و کاربرد آن برای استخراج، پیش تغلیظ و حذف As در محیط های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
بهنام ذبیحی بررسی خواص الکتروکاتالیزی کمپلکس‌های سنتزی جدید از مس و کبالت و کاربرد آن برای ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی و شکافت آب کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/17
شاهد زندکریمی سنتز نانو ذرات پلیمری قالب دار شده برای اوریک اسید و کاربرد آن برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری اوریک اسید در نمونه های بیولوژیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
کیوان ملائی عنوان به انگلیسی: Synthesis Of Ferrite Nanostructures And Their Nanocomposites With Carbon As Electrode Materials For Supercapacitors And Oxygen Electrocatalysts دکتری دانلود 1397/11/07
فاطمه آتشی طراحی و ساخت یک حسگر الکتروشیمیایی حساس و گزینش‌پذیر بر پایه پلیمرهای قالب‌زنی مولکولی با ابعاد نانومتری برای آنالیز مقادیر بسیار جزئی ماده منفجره RDX در نمونه‌های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مائده آخوندیان ساخت الکترود های نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات پلیمری قالب‌ دار شده و کاربرد آن‌ها در اندازه‌گیری یون‌ها و مولکول‌های دارای اهمیت نظیر (سریم، تریمیپرامین، تیامین و متامفتامین) با استفاده از تکنیک‌های ولتامتری و ولتامتری تبدیل فوریه سریع دکتری دانلود 1396/09/04
محمود حسینی طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
نگین حمیدی Development of novel electrochemical sensors for heavy metal ions (such as Bismuth, Lead, Chromium and Mercury) based on nano-sized ion imprinted polymers (IIP) synthesized via the new arrangements of ion – ligand – monomer complexes دکتری دانلود 1396/06/02
فریده رفیعی طراحی و سنتز پلیمر قالب مولکولی با ابعاد نانو برای داروی تیمولول و کاربرد آن در طراحی و ساخت حسگر گزینش‌پذیر برای تشخیص و اندازه‌گیری این دارو کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه زرگر مطالعه‌ی مشخصات الکتروکاتالیزی نانوذرات a-Fe2O3 دوپ‌شده با سولفات جهت الکتروکاتالیز زوج ردوکس (-I-/I3) به منظور اندازه‌گیری الکتروشیمیایی یدید و استفاده در سلول‌های خورشیدی حساس‌شده با رنگ به عنوان کاتد کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
کریمی زهرا طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد
امیررضا شریفی سنتز نانوپلیمرهای قالب یونی با خاصیت فلورسانس برای یون کادمیم و استفاده از آن جهت اندازه‌گیری کادمیم در محیط آبی کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/07
رفیعی فریده طراحی و سنتز پلیمر قالب مولکولی با ابعاد نانو برای داروی تیمولول و کاربرد آن در طراحی و ساخت حسگر گزینش‌پذیر برای تشخیص و اندازه‌گیری این دارو کارشناسی ارشد
زهرا کریمی طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای داروی تریمیپرامین بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
حسینی محمود طراحی و بهینه سازی سنسور ولتامتری خمیر کربنی اصلاح شده با پلیمرهای قالب یونی نانو حفره برای یون کادمیوم کارشناسی ارشد
سحر میرزایی طراحی و سنتز پلیمرهای قالب یونی در ابعاد نانو حاوی سایت‌های گزینش‌پذیر برای یون (Cr(III و کاربرد آن به عنوان یونوفر در ساخت حسگرهای پتانسیومتری یون (Cr(III کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر علیزاده پژوهشی 61112788
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکتروشیمی در محلول های غیرآبی 6102663 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
خوردگی فلزات 6102087 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
خوردگی فلزات 6102087 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی عمومی 2 6102519 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه در محلول های غیر آبی 6102657 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
خوردگی فلزات 6102577 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
الکتروشیمی تجزیه ای 6102629 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/21 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
خوردگی فلزات 6102577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
شیمی تجزیه 2 6102189 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
شیمی تجزیه 2 6102530 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 14 نتیجه
از 1