رشته های کارشناسی دانشکده رشته های کارشناسی دانشکده

رشته های کارشناسی دانشکده شیمی شامل شیمی محض و شیمی کاربردی می باشد. جهت مشاهده دروس این دو رشته اینجا را کلیک نمایید.