بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اسلاید شماره 11 اسلاید شماره 10 اسلاید شماره 9 اسلاید شماره 8 اسلاید شماره 7 اسلاید شماره 6 اسلاید شماره 5 اسلاید شماره 4 اسلاید شماره 3 اسلاید شماره 2 اسلاید شماره 1

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

اخبار اخبار

کارگاه یک روزه کروماتوگرافی مورخ 6 اسفند ماه 1398
کارگاه یک روزه کروماتوگرافی مورخ 6 اسفند ماه 1398
کارگاه آموزشی - سه شنبه 6 بهمن ماه ۱۳۹۸ عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه تخفیفات نام مدرس ...
کارگاه یک روزه کروماتوگرافی مورخ 20 بهمن ماه 1398
کارگاه یک روزه کروماتوگرافی مورخ 20 بهمن ماه 1398
کارگاه آموزشی - یک شنبه 20 بهمن ماه ۱۳۹۸ عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه تخفیفات نام مدرس ...
کارگاه یک روزه کروماتوگرافی مورخ 07 بهمن ماه 1398
کارگاه یک روزه کروماتوگرافی مورخ 07 بهمن ماه 1398
کارگاه آموزشی - دوشنبه 07 بهمن ماه ۱۳۹۸ عنوان تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه تخفیفات نام مدرس کارگاه HPLC 07 بهمن ماه 08:30-16:30 ...
دانلود جزوه
دانلود جزوه "ایمنی در آزمایشگاه های شیمی" خانم دکتر سلیمان نژاد
دانشجویان محترم دانشکده شیمی (مقطع کارشناسی) ، فایل جزوه ی " ایمنی در آزمایشگاه های شیمی " مدرس خانم دکتر ژانت سلیمان نژاد را میتوانند از این قسمت دانلود نمایند.
آگهی استخدام
آگهی استخدام
جهت اطلاع از آگهی حمایت از دانشجویان برتر در قالب طرح کسر از خدمت سربازی (همکاران تحقیقاتی و نخبگان وظیفه) کلیک کنید. جهت اطلاع از آگهی حمایت از فارغ التحصیلان برتر رشته های شیمی تجزیه و الکتروشیمی در قالب طرح استخدام کلیک نمائید. ...