بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن سرشتی

حسن سرشتی

حسن سرشتی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113735
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرجان اسدی تهیه و کاربرد نانو جاذب های کربنی اصلاح شده در ریز استخراج آفت کش ها از محصولات غذایی دکتری
مریم کریمی سنتز و کاربرد نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده به عنوان جاذب جدید برای استخراج و پیش تغلیظ و یا حذف آلاینده ها دکتری
صبا سمنانی جزنی کاربرد حلال های فرازودگدازبرای میکرواستخراج آنتی بیوتیک ها و آفت کش ها در نمونه های شیر کارشناسی ارشد
بهنام احمدی Identification of some secondary metabolites in Stachys fruticulosa (Lamiaceae) and their biological activities کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
ریحانه اسفندیارنژاد بهبود روش های استخراج و پیش تغلیظ فاز جامد ترکیبات فنولی و داروهای قلبی عروقی با استفاده از نانو جاذب ها دکتری دانلود 1398/06/31
نور العفی کاربرد نانو مواد مبتنی برگرافن مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج و تعیین بور و ترکیبات دارویی در نمونه های آبی با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکپی و کروماتوگرافی دکتری دانلود 1397/08/26
نور العفی کاربرد نانو مواد مبتنی برگرافن مغناطیسی به عنوان جاذب برای استخراج و تعیین بور و ترکیبات دارویی در نمونه های آبی با استفاده از تکنیک های اسپکتروسکپی و کروماتوگرافی دکتری دانلود 1397/08/26
فرناز خدایاری توسعه و کاربرد روش استخراج فاز جامد مغناطیسی بر پایه استفاده از سرنگ جهت پیش‌تغلیظ و استخراج چهار نوع آفلانوکسین در نمونه‌های غذایی و اندازه‌گیری کمی به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
زهرا سپاسی Determination of psychoactive drugs using gold nanoparticles and smart phone platform کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
سارا سلطانی Development and application of solid phase extraction methods based on carbon nanoparticles for analyzing of drugs using chromatography and UV- visible spectrometry techniques کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
الهام ضمیری افشاریان Nanosized strontium doped magnetic graphene oxide nanocomposite used for removal of phosphate and nitrate ions from river and sewage waters کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
امیرعرشیا طلوع‌طهرانی اندازه‌گیری ویتامین D3 در شیر بوسیله میکرو استخراج فاز جامد پخشی بر پایه جاذب گرافن سه بعدی مغناطیسی- اسپرپولنین و آنالیز کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
فائزه کرمی توسعه و کاربرد روش الکترواستخراج فاز جامد بر پایه نانو‌کامپوزیت‌های رسانا برای آنالیز برخی آنتی‌بیوتیک‌ها در نمونه‌های غذایی بوسیله‌ی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
فاطمه ابراهیمی سنتز و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان فاز جامد در استخراج و پیش تغلیظ فلزات سرب، کادمیوم و مس به کمک امواج فراصوت و سنجش با پلاسمای جفت شده القایی در نمونه‌های آب کشاورزی و محصولات غذایی طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
روحانی فر احمد اندازه‌گیری لانتانیم و سریم با روش میکرواستخراج امولسیون سازی با امواج فراصوت و طیف سنجی نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی؛ تعیین تیمول در اسانس " آویشن" به کمک استخراج با اموات فراصوت و میکرواستخراج جداسازی فاز با اثر نمک و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
محمد احمدوند کاربرد تکنیک‌های کمومتریکس و ارقام شایستگی تجزیه‌ای چندمتغیره برای آنالیز آنالیت‌های هدف در مخلوطهای پیچیده با استفاده از روش‌های میکرواستخراج ترکیب‌شده با کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی دکتری دانلود 1395/06/27
بیداری آراز اصلاح و کاربردهای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در اندازه‌گیری آلاینده‌های نمونه‌های مواد غذایی و آبی (مالاکیت گرین در آب استخر پرورش ماهی، آفت کش‌های اورگانو فسفره در گوجه فرنگی، سورفکتانت در نمونه آبی ....)
یحیی ایزدمنش آنالیز اسانس گیاهان با روش استخراج به کمک فراصوت- ریز استخراج مایع- مایع پخشی کروماتوگرافی گازی؛ استخراج و اندازه‌گیری تیمول نمونه‌های غذایی و دارویی با ریز استخراج امولسیونه کردن به کمک فرصوت- کروماتوگرافی گازی (کاربرد روش‌های بهینه‌سازی چند متغیره) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/23
نیلوفر اسکندرپور نانوالیاف پایه پلیمری الکتروریسی شده به عنوان جاذب برای میکرواستخراج فاز جامد کلروفنول‌ها، نیتروفنول‌ها و فتالات استرها و اندازه‌گیری با استفاده از کروماتوگرافی گازی دکتری دانلود 1396/10/03
نیلوفر اسکندر پور اندازه‌گیری اسیدهای چرب و لیگنان‌ها در دانه‌های کنجد به وسیله استخراج کمک شده با حرکات گردابی همراه میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی؛ بررسی توانایی گیاه "Dracaena sanderiana" برای جذب جیوه و کادمیوم توسط میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه مایع یونی کار ویژه و پلاسمای جفت شده القایی- اسپکتروسکوپی نشر اتمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
گلچهره اعظم استخراج و اندازه‌گیری اسیدهای چرب در سویا با استفاده از روش تلفیقی استخراج گردابی-میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی کارشناسی ارشد
زهرا افشارساوه توسعه و کاربرد روش‌های استخراج فاز جامد و میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوجاذب‌های کربنی برای آنالیز کلروفنول‌ها و آفت‌کش‌ها در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی دانلود 1396/06/11
زهرا افشار ساوه توسعه و کاربرد روش‌های استخراج فاز جامد و میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوجاذب‌های کربنی برای آنالیز کلروفنول‌ها و آفت‌کش‌ها در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
بیگی امین بهینه‌سازی روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی کوپل شده با طیف- نورسنج جذبی مرئی- فرابنفش برای استخراج و اندازه‌گیری آلفا- توکوفرول در نمونه‌های آبی؛ پیش تغلیظ و اندازه‌گیری هم زمان بیسموت و کروم با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت کوپل شده با طیف‌سنجی نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی کارشناسی ارشد
فرزانه امینی استخراج و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی با استفاده از نانو الیاف الکتروریسی شده و اسپکترومتری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
یگانه انتظاری هروی کاربرد روش‌های نوین میکرواستخراج و اسپکترومتری نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی برای اندازه گیری فلزات سنگین و بهینه‌سازی به کمک روش‌های طراحی آزمایش کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
یگانه انتظاری هروی Design of new sulfonamide compounds as inhibitors of human carbonic anhydrase II (hCAII) and investigating the inhibitory effects of phenolic compounds on beta carbonic anhydrase extracted from Malassezia globosa fungus parasite (MgCA) دکتری دانلود 1397/04/24
سجاد بختیاری اندازه‌گیری فلزات سنگین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و طیف سنجی نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی؛ تعیین ترکیبات اسانس "هل" با میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
سجاد بختیاری کشکجانی توسعه و کاربرد نانوکامپوزیتهای پایه کربنی برای استخراج فاز جامد مواد آلاینده و دارویی در بافت‌های بیولوژیک دکتری دانلود 1396/06/11
آراز بیداری اصلاح و کاربردهای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در اندازه‌گیری آلاینده‌های نمونه‌های مواد غذایی و آبی (مالاکیت گرین در آب استخر پرورش ماهی، آفت کش‌های اورگانو فسفره در گوجه فرنگی، سورفکتانت در نمونه آبی ....) دکتری دانلود 1390/08/17
الهه بیرک آبادی ساخت نانولوله‌های کربنی چند دیواره مغناطیسی اصلاح شده با کادمیوم سولفید جهت استخراج فاز جامد آنتی‌بیوتیک‌های سفیکسیم و تتراسایکلین کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
امین بیگی بهینه‌سازی روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی کوپل شده با طیف- نورسنج جذبی مرئی- فرابنفش برای استخراج و اندازه‌گیری آلفا- توکوفرول در نمونه‌های آبی؛ پیش تغلیظ و اندازه‌گیری هم زمان بیسموت و کروم با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت کوپل شده با طیف‌سنجی نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/14
رجب پور اشکیکی بهنام بررسی تأثیر برخی میکروارگانیسم‌های مولد آنزیم‌های هیدرولازی و اکسیدازی بر احیای بیولوژیکی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی کارشناسی ارشد
زهرا پورسرخ کنترل کیفیت زعفران ایران با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک و تجزیه تحلیل تصویری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
علی تبرئه فراهانی شناسایی و اندازه گیری بالینی نشانگرهای زیستی و دارویی درون تراشه‌های میکروسیالی با روش‌های الکتروشیمیایی و طیف بینی دکتری دانلود 1398/06/31
صحراییان تقی اندازه گیری فلزات سنگین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و طیف - سنجی نشر اتمی (پلاسمای جفت شده القایی)؛ تعیین ترکیبات اسانس" زیره سیاه" با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
مهدی توکلی الموتی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون ساماریوم با استفاده از لیگاند شیف باز جدید کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
ایزدمنش یحیی آنالیز اسانس گیاهان با روش استخراج به کمک فراصوت- ریز استخراج مایع- مایع پخشی کروماتوگرافی گازی؛ استخراج و اندازه‌گیری تیمول نمونه‌های غذایی و دارویی با ریز استخراج امولسیونه کردن به کمک فرصوت- کروماتوگرافی گازی (کاربرد روش‌های بهینه‌سازی چند متغیره) کارشناسی ارشد
فاطمه حجتی مطالعه بیوسیستماتیکی در کمپلکس Juniperus excelsa M. Bieb‎(تیره Cupressaceae‎) کارشناسی ارشد دانلود 1387
رضا حیدری استخراج، جداسازی و تعیین ترکیبات اسانس و عناصر موجود در زعفران با روش ترکیبی استخراج به کمک اولتراسونیک - میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی و اسپکتروسکپی نشر اتمی و بهینه سازی پارامترهای موثر بوسیله روشهای کمومتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مرضیه خسرویانی استخراج و ‌اندازه‌گیری سولفانیل‌آمید بوسیله استخراج مایع-مایع مینیاتوری بر پایه جدایش فازی حلال امتزاج‌پذیر با آب با استفاده از پدیده خروج نمکی توسط سیستم دو سرنگی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
وحید خوجه کاربرد روش‌های نوین میکرو استخراج مایع - مایع و اسپکترومتری برای اندازه‌گیری فلزات سنگین تفکیک و شناسایی ترکیبات اسانس نعناع ایرانی به کمک تفکیک منحنی چند متغیره و روش‌های کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
بهنام رجب پور اشکیکی بررسی تأثیر برخی میکروارگانیسم‌های مولد آنزیم‌های هیدرولازی و اکسیدازی بر احیای بیولوژیکی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
طغیانی دولت آبادی ریحانه کاربرد روش میکرواستخراج امولسیون سازی به کمک امواج فراصوت و اسپکترومتری برای اندازه‌گیری فلزات سنگین در جاذب زیستی آزولا و تعیین مقدار عنصر سلنیم در غلات کارشناسی ارشد
حیدری رضا استخراج، جداسازی و تعیین ترکیبات اسانس و عناصر موجود در زعفران با روش ترکیبی استخراج به کمک اولتراسونیک - میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی و اسپکتروسکپی نشر اتمی و بهینه سازی پارامترهای موثر بوسیله روشهای کمومتری کارشناسی ارشد
طاهره رضوی طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروهای ترامادول هیدروکلراید و دیلتیازم هیدروکلراید کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/03
احمد روحانی فر اندازه‌گیری لانتانیم و سریم با روش میکرواستخراج امولسیون سازی با امواج فراصوت و طیف سنجی نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی؛ تعیین تیمول در اسانس " آویشن" به کمک استخراج با اموات فراصوت و میکرواستخراج جداسازی فاز با اثر نمک و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/20
منیره زارع ناصرسرایی Proteomics and biological activities of five species of tragacanth gum دانلود 1396/07/12
منیره زارع ناصر سرائی Proteomics and biological activities of five species of tragacanth gum کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
بختیاری سجاد اندازه‌گیری فلزات سنگین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و طیف سنجی نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی؛ تعیین ترکیبات اسانس "هل" با میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
غرباوی سجاد بهینه سازی میکرو استخراج مایع مایع پخشی جفت شده با طیف نور سنج جذبی فرابنفش-مرئی به کمک طراحی آزمایشی برای تعیین آسپرین در نمونه-های آبی؛ میکرواستخراج مایع مایع پخشی جفت شده بهینه شده وطیف نور سنج فرابنفش- مرئی برای تعیین کدئین در نمونه های آبی کارشناسی ارشد
شگفتی سحر استخراج و تعیین کلروفرم در خون پس از شنا در استخر سرپوشیده و اندوسولفان در آب با استفاده از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بهینه شده و کروماتوگراف گازی- طیف سنجی جرمی کارشناسی ارشد
صمدی سهیلا استخراج و پیش تغلیظ برخی از ترکیبات آلی و معدنی گیاه چای(کافئین، کاتچین، ترکیبات فرار، نیمه فرار و عناصر مفید) با استفاده از روش‌های نوین استخراج و اندازه‌گیری با روش‌های کروماتوگرافی و اسپکتروسکپی دکتری
زهرا شفیعی نوری عنوان به انگلیسی: Development and application of dispersivesolid phase extraction methods based on Lanthanum phosphate nanoparticls in tandem with chromatoghraphic technique for analysis of pesticides in environmental samples کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سحر شگفتی استخراج و تعیین کلروفرم در خون پس از شنا در استخر سرپوشیده و اندوسولفان در آب با استفاده از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بهینه شده و کروماتوگراف گازی- طیف سنجی جرمی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
تقی صحراییان اندازه گیری فلزات سنگین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و طیف - سنجی نشر اتمی (پلاسمای جفت شده القایی)؛ تعیین ترکیبات اسانس" زیره سیاه" با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی با امواج فراصوت و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/20
سهیلا صمدی استخراج و پیش تغلیظ برخی از ترکیبات آلی و معدنی گیاه چای(کافئین، کاتچین، ترکیبات فرار، نیمه فرار و عناصر مفید) با استفاده از روش‌های نوین استخراج و اندازه‌گیری با روش‌های کروماتوگرافی و اسپکتروسکپی دکتری دانلود 1393/03/27
رضوی طاهره طراحی و ساخت الکترود غشایی برای اندازه گیری پتانسیومتری داروهای ترامادول هیدروکلراید و دیلتیازم هیدروکلراید کارشناسی ارشد
ریحانه طغیانی دولت آبادی کاربرد روش میکرواستخراج امولسیون سازی به کمک امواج فراصوت و اسپکترومتری برای اندازه‌گیری فلزات سنگین در جاذب زیستی آزولا و تعیین مقدار عنصر سلنیم در غلات کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مریم طهرانیان نقش گیاهان انباشته گر در جذب عناصر سنگین و پالایش خاک با تأکید بر تیره¬های اسفناجیان، شب¬بوئیان، فرفیونیان و باقلائیان: مطالعه موردی غرب سمنان (شمال شرقی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
قیاسی عبدالله استخراج و اندازه گیری ترکیبات اسانس بومادران با روش استخراج جامد- مایع گردابی- میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی همراه با آزمون های ضد میکروبی کارشناسی ارشد
بتول عرب سرخی میشابی Extraction and determination of tetracycline and cephalosporin antibiotics using electrospun polymeric nanocomposites and chromatography and spectrophotometry methods دکتری دانلود 1398/04/18
سحر عطااللهی بررسی اثر زمان نگهداری و نحوه آماده کردن بر پروفایل متابولیت‌های ثانویه زعفران زراعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
غزاله علی اکبرزاده حسنلوئی Development and application of multivariate chemometric methods for analysis of plant metabolomic data acquired by Gas chromatography-Mass spectrometry دکتری دانلود 1395/07/10
محمدعلی غبریس استخراج فاز جامد مغناطیسی مبتنی بر نانوذرات استرانسیوم هیدراکسید-گرافن اکسید مغناطیسی برای استخراج رنگ از نمونه های آب محیط زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سجاد غرباوی بهینه سازی میکرو استخراج مایع مایع پخشی جفت شده با طیف نور سنج جذبی فرابنفش-مرئی به کمک طراحی آزمایشی برای تعیین آسپرین در نمونه-های آبی؛ میکرواستخراج مایع مایع پخشی جفت شده بهینه شده وطیف نور سنج فرابنفش- مرئی برای تعیین کدئین در نمونه های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
ابراهیمی فاطمه سنتز و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان فاز جامد در استخراج و پیش تغلیظ فلزات سرب، کادمیوم و مس به کمک امواج فراصوت و سنجش با پلاسمای جفت شده القایی در نمونه‌های آب کشاورزی و محصولات غذایی طبیعی کارشناسی ارشد
حجتی فاطمه مطالعه بیوسیستماتیکی در کمپلکس Juniperus excelsa M. Bieb‎(تیره Cupressaceae‎) کارشناسی ارشد
میرزایی آقجه قشلاق فرزاد اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب 3- n ،6 - n و موننسین بر تولید و ترکیب شیر و میزان اسید لینولئیک مزدوج (ALC) آن در گوسفند شال ایران
امینی فرزانه استخراج و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی با استفاده از نانو الیاف الکتروریسی شده و اسپکترومتری کارشناسی ارشد
عبدالله قیاسی استخراج و اندازه گیری ترکیبات اسانس بومادران با روش استخراج جامد- مایع گردابی- میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی همراه با آزمون های ضد میکروبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
مریم کریمی سنتز و کاربرد نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده به عنوان جاذب جدید برای استخراج و پیش تغلیظ و یا حذف آلاینده‌ها دکتری دانلود 1392/11/29
مریم کریمی کاربرد روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی برای استخراج و آنالیز اجزاء انحلال پذیر در آب اسانس گیاهان و بهینه سازی پارامترهای موثر به وسیله روشهای کمومتری کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
منصوره کرمانی تعیین همزمان ایتربیوم و هولمیوم از آب‌های طبیعی به وسیله میکرو استخراج امولسیون سازی به کمک امواج فراصوت - طیف سنجی نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی؛ جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آترازین در نمونه‌های آبی با استفاده از ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلی‌استایرن به عنوان جاذب و میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
نیلوفر کشاورزی عنوان به انگلیسی: Comparative study of essential oils content , fatty acids composition , phenolic compounds and biological activities in three species of Nigella in Iran (Ranunculaceae) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محسن کمال زارع استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های آبی به وسیله نانو جاذب‌های بر پایه گرافن و مزوپور عامل‌دار شده و اندازه‌گیری به وسیله طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حمید گایکانی Effective removal of mercury (II) ion using electrospun nanofibers as a sorbent کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
انتظاری هروی یگانه کاربرد روش‌های نوین میکرواستخراج و اسپکترومتری نشر اتمی - پلاسمای جفت شده القایی برای اندازه گیری فلزات سنگین و بهینه‌سازی به کمک روش‌های طراحی آزمایش کارشناسی ارشد
اعظم گلچهره استخراج و اندازه‌گیری اسیدهای چرب در سویا با استفاده از روش تلفیقی استخراج گردابی-میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی - طیف‌سنجی جرمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
گلناز گل محمدی استخراج کاتچین از سیالات بیولوژیکی با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید و اندازه‌گیری با کروماتوگرافی گازی طیف‌سنجی جرمی و اندازه‌گیری کادمیوم با استفاده از نانو ذرات گرافن اکسید کاهش یافته و طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
گل محمدی گلناز استخراج کاتچین از سیالات بیولوژیکی با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی گرافن اکسید و اندازه‌گیری با کروماتوگرافی گازی طیف‌سنجی جرمی و اندازه‌گیری کادمیوم با استفاده از نانو ذرات گرافن اکسید کاهش یافته و طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی کارشناسی ارشد
شکوه ماه پیشانیان توسعه و کاربرد روش‌های استخراج فاز جامد بر پایه نانوجاذب‌های کربنی برای آنالیز آفت‌کش‌ها در نمونه‌های زیست‌محیطی با استفاده از تکنیک‌های کروماتوگرافی دکتری دانلود 1395/07/07
کمال زارع محسن استخراج فلزات سنگین از نمونه‌های آبی به وسیله نانو جاذب‌های بر پایه گرافن و مزوپور عامل‌دار شده و اندازه‌گیری به وسیله طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی کارشناسی ارشد
فرزاد میرزایی آقجه قشلاق اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب 3- n ،6 - n و موننسین بر تولید و ترکیب شیر و میزان اسید لینولئیک مزدوج (ALC) آن در گوسفند شال ایران دکتری دانلود 1387/10/30
خسرویانی مرضیه استخراج و ‌اندازه‌گیری سولفانیل‌آمید بوسیله استخراج مایع-مایع مینیاتوری بر پایه جدایش فازی حلال امتزاج‌پذیر با آب با استفاده از پدیده خروج نمکی توسط سیستم دو سرنگی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کارشناسی ارشد
طهرانیان مریم نقش گیاهان انباشته گر در جذب عناصر سنگین و پالایش خاک با تأکید بر تیره¬های اسفناجیان، شب¬بوئیان، فرفیونیان و باقلائیان: مطالعه موردی غرب سمنان (شمال شرقی ایران) کارشناسی ارشد
کریمی مریم کاربرد روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی برای استخراج و آنالیز اجزاء انحلال پذیر در آب اسانس گیاهان و بهینه سازی پارامترهای موثر به وسیله روشهای کمومتری کارشناسی ارشد
کریمی مریم سنتز و کاربرد نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار شده به عنوان جاذب جدید برای استخراج و پیش تغلیظ و یا حذف آلاینده‌ها دکتری
علی معرفت غلظت، رفتار، سرنوشت و اثر شرایط احیا- اکسایش عناصر سنگین در فازهای محلول و غیرمحلول مصب رودخانه سفیدرود کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/08
واشقانی فراهانی مینا کاربرد روش‌های نوین استخراج فاز جامد و اسپکتروفتومتری UV-Vis برای استخراج و شناسایی کروم (VI) و یون نیتریت و بهینه‌سازی به وسیله روش طراحی آزمایش کارشناسی ارشد
کرمانی منصوره تعیین همزمان ایتربیوم و هولمیوم از آب‌های طبیعی به وسیله میکرو استخراج امولسیون سازی به کمک امواج فراصوت - طیف سنجی نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی؛ جداسازی، پیش تغلیظ و اندازه‌گیری آترازین در نمونه‌های آبی با استفاده از ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلی‌استایرن به عنوان جاذب و میکرواستخراج مایع - مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
توکلی الموتی مهدی طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی برای یون ساماریوم با استفاده از لیگاند شیف باز جدید کارشناسی ارشد
حمید نجارزادگان توسعه روش‌های نوین الکتروریسی برای ساخت نانوکامپوزیت‌های پلیمری برای استخراج و شناسایی آلاینده‌های زیست‌محیطی دکتری دانلود 1397/04/09
اسکندر پور نیلوفر اندازه‌گیری اسیدهای چرب و لیگنان‌ها در دانه‌های کنجد به وسیله استخراج کمک شده با حرکات گردابی همراه میکرواستخراج مایع-مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی؛ بررسی توانایی گیاه "Dracaena sanderiana" برای جذب جیوه و کادمیوم توسط میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه مایع یونی کار ویژه و پلاسمای جفت شده القایی- اسپکتروسکوپی نشر اتمی کارشناسی ارشد
مینا واشقانی فراهانی عنوان به انگلیسی: Application of novel SPE methods and UV-Vis spectrophotometry for extraction and determination of Cr (VI) and nitrite ion کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
خوجه وحید کاربرد روش‌های نوین میکرو استخراج مایع - مایع و اسپکترومتری برای اندازه‌گیری فلزات سنگین تفکیک و شناسایی ترکیبات اسانس نعناع ایرانی به کمک تفکیک منحنی چند متغیره و روش‌های کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر سرشتی پژوهشی 61113632 طبقه اول دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102630 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کروماتوگرافی 6102472 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول تصفیه آب 6102549 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102630 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102630 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102630 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کروماتوگرافی 6102472 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
روش های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 6102658 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102100 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
روش های جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی 6102257 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
کروماتوگرافی 6102472 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی 6102100 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/16 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
اصول تصفیه آب 6102549 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 17 نتیجه
از 1