بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر شریفی سنجانی

ناصر شریفی سنجانی

ناصر شریفی سنجانی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • آتلیه ها

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر شریفی سنجانی پژوهشی 61112488 طبقه دوم دانشکده شیمی