بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر قائمی

ناصر قائمی

ناصر قائمی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمانه عباسی الکتروسپینیگ و نانوذرات کارشناسی
فرشته ابراهیمی الکتروفورزدوژل کارشناسی
سیده نازنین هاشمی الکتروفروزپروتئین ها کارشناسی
وحید حسین پورلنگرودی اصلاح سطح غشای پلی اتر سولفون به وسیله آمینولیز و تثبیت کربوکسی متیل سلولز و کربوکسی متیل سلولز سولفاته جهت کاربرد همودیالیز کارشناسی ارشد
وحید رضائی هارونی بررسی برهم کنش بین صمغ گیاهی وصمغ گزانتان کارشناسی
زینب سادات سیدنوجه ده سادات استخراح عصاره الکلی گیاه گزنه به روش سوکسله کارشناسی
امیر اسدزاده حذف فنول بوسیله تثبیت آنزیم پراکسیداز برروی بستر SBA-15 عامل دارشده کارشناسی ارشد
محسن ژیرافر تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیتهای آلژینات - نانوسلولز کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
بهاره آدهمی مجرد بررسی اثر دو فاکتور تنظیمی رونویسی قلبی بر تمایز سلولهای بنیادی جنینی انسانی به کاردیومایوسایت‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
زکیه ایزکیان بررسی واکنش حلقه سازی مشتقات ‎2H‎- کرومن و ترکیبات دارای CH‎ اسیدی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/20
صدیقه اسد بررسی اثر جهش‌های نقطه‌ای بر ویژگی‌های آنزیم پراکسیداز ترب سیاه کوهی به منظور حذف فنل از پساب‌های نفتی دکتری دانلود 1389/12/15
امیر اسدزاده حذف فنول به وسیله آنزیم پراکسیداز تثبیت شده بر روی بستر SBA-15‎ عامل دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
محمدرضا اسلامی پیش تغلیظ و اندازه گیری سرب و گونه شناسی کروم (III) و (VI) با استفاده از بیوماس کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد اکبری استفاده از بوهمیت عامل‌دار شده در غشاهای نانوفیلتراسیون جهت حذف فلزات سنگین از عصاره‌های گیاهی و آب آشامیدنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
عبدالله الله وردی سینیک تولید L- سرربوز توسط A.subox ydans Tu101&TU201 & Tu301 به طریق Fed - batch کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدحسین امیری کلونینگ، بیان و تخلیص زیر دومین بیرون سلولی IV‎ پروتئین HER2‎ کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
معصومه بحرینی بررسی افزایش نیمه عمر آسپرژیلوس نیجرمولد اسیدسیتریک با استفاده از روش تثبیت سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1370
بهناز بخشنده مقایسه الگوی microRNA‎ در سلولهای بنیادی مزانشیمال و سلولهای غضروفی و استخوانی حاصل از تمایز آنها دکتری دانلود 1390/12/09
مینا برزگر بافقی تکوین فرآیند مناسب تولید گلیسیرین کربنات و گلیسیرین مونوکربوکسیلات های غیر اشباع کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/28
مجتبی بی نیاز سنتز مشتقات جدید ایمینولاکتون ها و تهیه مشتقات بنزوپیرانوپیریمیدین ها تحت امواج مایکرو و بدون استفاده از حلال کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
سحر پورقدسی سنتز 1 و 3 - دی گلیسیریدهای حاوی اسید چرب اشباع و اسیدهای آلی غیر اشباع مورد استفاده در کرمهای ضد آفتاب کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
سید فخرالدین ترابی بررسی فعالیت و پایداری آنزیم های کلسترول اکسداز و پراکسیداز (HRP) در حضور افزودنی ها و تثبیت همزمان دو آنزیم کارشناسی ارشد دانلود 1386
نورالسادات ترابی ساخت آنتی بادی منوکلونال تک زنجیره علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب از سلول هیبریدومای34D7-S3 کارشناسی ارشد دانلود 1386
ایمان تقی زاده درخشان کننده های نوین نوری در شوینده های منسوجات مطالعه ویژگی ها کاربردها و سنتز کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدعلی جانی تهیه و بررسی مشخصات بیوپلیمر هیالورونیک اسید به روش استخراجی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
ندا جباری بررسی اثر جهش زایی هدفمند اسید آمینه های موجود در سطح مشترک آکاربز- آلفا- آمیلاز حاصل از گونه ی با سیلوس KR-8104‎ در اتصال آکاربز و مهار آنزیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/13
مهدیه جدلیها پروتئومیکس مقایسه‌ای تمایز سلول‌های بنیادی جنینی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/23
پروانه جعفری بیواکسیداسیون D - سوربیتول به L - سوربوز با استفاده از گلوکونو باکتراکسیدانس کارشناسی ارشد دانلود 1381
احسان جعفری اولیائی نژاد اتصال آنتی بادی به نانو ذرات آلبومینی حامل دارو برای تولید یک سامانه کنترل شده دارو رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا جلالی بررسی تاثیر نانوذرات حاوی siRNA‎ بر میزان mRNA‎ و عملکرد BCRP‎ و نقش آن در کاهش مقاومت دارویی سلولهای کوریو کارسینومای JEG-3‎ کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/03
امیرحسین چاوشی زاده محمدی بهینه سازی تولید اسید آلجینیک با ازتوباکتر وینلندی و تعیین مشخصات پلیمری آن کارشناسی ارشد دانلود 1382
وحید حاجی حسینی بررسی شبکه‌های تنظیمی در سرطان پروستات از طریق روش‌های کامپیوتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/24
رزگار حسینی غربالگری جهش در برخی ژنهای عامل بیماری پارکینسون کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/16
وحید حسین پور لنگرودی عنوان به انگلیسی: Surface modification of PES membrane via aminolysis and immobilization of carboxymethylcellulose and sulphated carboxymethylcellulose for medical application کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
جواد حصاری عوامل مؤثر سینتیک پروتئولز پنیر فتای UF در طی رسانیدن دکتری دانلود 1385
مونا خلج بررسی مقایسه‌ای توان تمایزی رده‌های مختلف سلول‌های iPS‎ با منشاهای یکسان کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/03
ملیحه خلیلی اندازه گیری سلنیم با روش FFT-FIA-CV و بررسی جذب آن بوسیله باکتری . Bacillus.sp کارشناسی ارشد دانلود 1384
احسان سیدجعفری اولیائی نژاد بررسی رفتار و زیستایی سلول‌های بنیادی بر روی داربست‌های نانو ساختار جدید کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/07
بهروز سلطانی نصرآباد مطالعه پتانسیل نانوفرمولاسیون کورکومین در مهار استرس اکسیداتیو به هدف کاربرد در محافظت پرتوی دکتری دانلود 1395/07/12
علی سلیمی بررسی سنتز آنزیمی مونو استراسیدهای چرب و گلیسرول در محیط حلال‌های آلی و سیستم بدون حلال کارشناسی ارشد دانلود 1385
حامد شاطری نجف آبادی ساخت آنتی بادی منوکلونال تک زنجیره علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب از سلول هیبرید ومای38f3-S6 کارشناسی ارشد دانلود 1386
عبدالرحمن شالیبر اپوکسیداسیون آنزیمی روغنهای گیاهی و بررسی اثر پلاستی سایزری آنها بر PVC‎ کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
سید مهدی شجاعی جستجوی جهش در ژن LRRK2 در میان ایرانیان مبتلا به بیماری پارکینسون و شناسایی ژن عامل سندرم پالیدال - پیرامیدال پارکینسونیسم با استفاده از آرایه های پانصد هزارSNP کارشناسی ارشد دانلود 1387/02/15
محمد شریف تابع بردبار تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه ویروس تریستزای مرکبات با استفاده از فناوری پروتئین نو ترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/08
محمد شفیعی جداسازی ژن‌آلفاآمیلاز مقاوم به حرارت و شرایط قلیائی متعلق به سویه‌ای از باسیلوس بومی ایران ( Bacillus sp-GSH )، کلونینگ و تعیین توالی نوکلئوتیدی، تخلیص و تعیین برخی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم نو ترکیب پس‌از بیان ژن در میزبان E. coli کارشناسی ارشد دانلود 1384
فرناز شمسی بررسی مقایسه‌ای ترنسکریپتوم سلول‌های بنیادی انسانی در حضور مهار کننده‌ی ROCK‎ کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/11
حسین شهبانی ظهیری بررسی تولید اتانول درسیستم CELL RECGCLING با استفاده از سلول های آزادو تثبیت شده مخمر S. CEREVISIAE کارشناسی ارشد دانلود 1376
امیر صابری بیان و تخلیص آنتی بادی نوترکیب تک زنجیره s6.scfv) S6‎) علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیپ ب در باکنری اشریشیا کلای کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/23
ایوب صادق آزاد استفاده از روشهای بیوتکنولوژی جهت جلوگیری از رسوب واکس در نفت خام کارشناسی ارشد دانلود 1379
رمضانعلی طاهری بررسی عوامل مهم موثر در خوردگی بیولوژیک فولاد توسط باکتریهای احیا کننده سولفات کارشناسی ارشد دانلود 1380
هادی عابدینی سنتز و کاربرد ترکیب Coumarin-3-ylcarbonyl) -GLY-GLY-GLY) به عنوان سوبسترای جدید برای سنجش فعالیت آنزیم ACE توسط HPLC کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
امجد عسکری کلونینگ، بیان و تخلیص آنتی‌بادی نوترکیب علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب در باکتری اشریشیا کلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/18
سمیرا عسگری تمایز جهت‌دار سلول‌های بنیادی پر توان القایی انسانی به سلول‌های شبه هپاتوسیتی داری عملکرد و پیوند آنها به مدل موشی آسیب کبدی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/20
امید غلام علمداری انتقال اسیدهای نوکلئیک به سلولهای بنیادین از طریق داربستهای ریز آرایش شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/11
محمد فائزی قاسمی بررسی آزمایشگاهی و بهینه سازی محیط کشت تولید آنزیم اوره آز توسط: Aspergillus niger PTCC 5011 دکتری دانلود 1384
فرانک فتاحی غنی سازی سلولهای پیش ساز قلبی مشتق از سلولهای بنیادی جنینی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
صغری فرضی پور عنوان به انگلیسی: Synthesise of Acetylholinesterase inhibitor based on isatin derivatives کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
هانیه فلاحتی بررسی اثر جهش‌زایی هدفمند اسید آمینه‌های موجود در سطح مشترک فسفات- متیل گلی اکسال سنتاز حاصل از گونه‌ی ترموس GH5‎ در اتصال فسفات و مهار آنزیم کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/06
آزاده فهیم گلستانه بررسی اختلاف بیان برخی miRNA‎ در دو جمعیت سلولهای بنیادی سرطانی و سلولهای سرطانی در سرطان معده انسان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
صالحه قاسم پور بهینه و مدل سازی فرایند حذف فنول از نمونه پساب آبی مدل با استفاده از روش رویه پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1386
عارفه قدسی زاده حفظ و افزایش عملکرد سلول های شبه کبدی به دست آمده از سلول های بنیادی جنینی انسانی با استفاده از بستر کلاژن گالاکتوزیله کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/30
نوا قرائی بیان و بررسی عملکرد نورو گلوبین انسانی در مخمر Saccharomyces cerevisiae‎ کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/12
زهرا قلن بر مطالعه فعالیت, ساختار و تاخوردگی آنزیم آلفا آمیلاز ترموفیل ( حاصل از Bacillus licheniformis ) و همتای مزوفیل آن ( حاصل از Bacillus amyloliquefaciens ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا کشاورز افشار تبدیل زیستی آکریلونیتریل به آکریل آمید کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
آرش کولیوندی Optimization of the biodiesel production by transesterification method using immobilized lipase کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مقداد یگانه تنظیمات پس از رونویسی در تکوین قلب؛Rbpms, Rbpms2 کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
یوسف گل کاری بهینه سازی تولید بیوپلیمر زانتان و تعیین خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/20
سیدمحمدرضا محسنی Nitrate removal from urban wastewater using free and immobilized microalgae کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
دانش مرادی گراوند طراحی الگوریتم جدید با قابلیت بالا برای طراحی دارو کارشناسی ارشد دانلود 1388
اعظم السادات میرروشندل استخراج و اندازه گیری کاتیونهای فلزی (کادمیوم و مس و روی ونیکل وسرب) بااستفاده ازفازهای جامد(سیلیکاژل ودیسکهای اکتادسیل سیلیکا وسلولهای تثبیت شده Saccaromyces Cerevisiae باروش جذب اتمی شعله ای کارشناسی ارشد دانلود 1382
محسن مصطفوی راشد تولید باکتریائی آنزیم لوکین استراز کارشناسی ارشد دانلود 1376
محدثه مهرابیان بررسی تاثیر هیدرژن پراکسید و LTBP2 بر شاخص های مربوط به گلوکوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/08
فرزانه نجفی تمایز سلول های بنیادی جنینی موشی به نورون های رابط ناحیه پشتی نخاع کارشناسی ارشد دانلود 1386
مرجان واردی‌کولائی بررسی پاسخ سلول اشریشیاکولی نو ترکیب تولید کننده‌گاما اینترفرون انسانی در کشت غیر مداوم توأم با خوراک دهی با تراکم سلولی بالا کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم یوسفی قلعه رودخانی مطالعه ی پروتئین های دارای برهمکنش با عامل رونویسی SOX2 در سلول-های بنیادی سرطانی جنینی، NTERA2 کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/20
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوتکنولوژی 6102439 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/31 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 نتیجه