بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سپیده خوئی

سپیده خوئی

سپیده خوئی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسترن عابدینی تهیه نانو ژل های مغناطیسی بر پایه نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با گروه های وینیلی در حضورHEMA و PEG از طریق واکنش های تلفیقی پلیمریزاسیون امولسیونی و شیمی کلیک کارشناسی ارشد
حسن رحیمی بنه کاغی تهیه و بررسی نانوذرات ستاره ای و گل آفتابگردانی حاوی دارو..... کارشناسی ارشد
آزیتا علی پورنخی تهیه نانو کامپوزیت های HDPE/PA6 با و بدون سازگارکننده HDPE-g-MAH و نیز تهیه نانوکامپوزیت های HDPE-g-MAH/PA6 و بررسی خواص مورفولوژیکی گرمایی رئولوژیکی مکانیکی و نفوذ ناپذیری آنها کارشناسی ارشد
محمدرضا فتحی هوشیار سنتز و شناسایی نانو موتورهای ژانوس خود پیش رونده ی حساس به نور بر پایه ی PCL/PEG کارشناسی ارشد
خدیجه همتی سنتز نانو ذرات دندریمری از نوع مگنتیت پلی آمینواستر برپایه پلی کاپرولاکتون به روش همگرا جهت استفاده همزمان در labeling و دارورسانی کارشناسی ارشد
زهرا کچوئی تهیه چسب هادی الکتریسته خود ترمیم شونده بر پایه نانو کامپوزیت های (پلیمر/ گرافن و نانو لایه های گرافیت ) بااستفاده از گرافیت طبیعی دکتری
دلارام کارگری اغمیونی سنتز و اتصال نانوکره‌های سیلیکا به بدنه از جنس نانومیله‌های مغناطیسی اکسید‌آهن به منظور تهیه نانوموتور‌های ژانوس دمبل مانند خودرو در محیط هیدروژن پراکسید با مکانیسم تولید حباب کارشناسی ارشد
علیرضا کاوند سنتز و شناسایی پلیمرهای دوگانه دوست مخلوط جهت تهیه نانو حامل های بارگذاری شده با دارو، حاوی فولیک اسید جهت درمان و هدفمند سازی کارشناسی ارشد
عباس رضائی شیرین آبادی تهیه و شناسایی میکروکپسولهای حاوی مواد تغییر فاز با پوسته نانومتری به روش امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آنها دکتری
مائده شورورزی پروژه کارشناسی کارشناسی
فاطمه زارع تهیه و بررسی ارتباط ساختار و خواص نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلو نیتریل حاوی نانوذرات گرافیتی کارشناسی ارشد
محدثه حاجی رمضانعلی اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانوذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد
امیر سلیمانی سـنتز و شناسـایی سـاختار کاسـه ای شـکل بـارگیری شـده با پلاتین و ارزیابی حرکت خودگردان آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
بهراد شقاقی عنوان به انگلیسی: Design and evaluation of new form of drug loaded magnetic nanparticles, made of PCL / modified-polysorbate in bifacial morphology, appropriate for targeting drug delivery. دکتری دانلود 1397/11/29
مریم عظیم‌زاده آرانی ساخت و مشخصه‌یابی پوشش زخم با قابلیت رهایش آهسته داروی ترمیم‌کننده آسیب‌های جلدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
رضا غفارزادگان تهیه، بهینه سازی و مشخصه‌یابی ریز ذرات پلیمری حاوی داروی آبگریز بربرین به روش الکترو اسپری و بررسی اثرات سلولی آن دکتری دانلود 1399/02/01
سمانه معیری سنتز و شناسایی نانوموتور ژانوس پلی‌کاپرولاکتون / پلی‌اتیلن‌گلیکول خودبه‌خود پیش‌رونده براساس پوشش نانویی پلاتینی برای رهایش دارو به وسیله‌ نور کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
ستاری احمد مطالعات داخل آزمایشگاهی نانو ذرات حاوی داروی آبدوست (Cisplatin‎) تهیه شده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر آبدوست، آبگریزو دوگانه دوست کارشناسی ارشد
مجید ایزدی بررسی میزان ترمیم شکستگی رشته های DNA پس از تابش پرتوهای یونیزان در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145 در دو مدل کشت تکه لایه و اسفروئید با روش Comet assay کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی یاسبلاغی شراهی تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول و کیتوزان به عنوان حامل هوشمند جدید برای رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
مرتضی اکبری تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی ایمید- سیلیکا فعال در برابر نور جهت کاربردهای ردیابی نوری کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
زهرا امیرسرداری بررسی خواص دی الکتریک چسب‌های اپوکسی حاوی ذرات کربن نانو تیوب چند دیواره کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
یوسف باقری زرین قبائی اصلاح تک مرحله‌ای سطح نانوذرات آهن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر PEG و PCL جهت دارو رسانی کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
ورهرام بیرامی بررسی تاثیر نانوذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیتهای پلی ایمید PMDA-ODA کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
شقاقی بهراد سنتز کوپلیمر شانه ای دوگانه دوست بر پایه PEG‎ و PCL‎ جهت تهیه نانو ذرات حامل دارو کارشناسی ارشد
زینب تخمار Functionalization of graphene oxide with crosslinked chitosan polymer and photosensitizer metalloporphyrin as a potential carrier for drug delivery systems and photodynamic therapy (PDT) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
محمد تقی زاده بررسی مکانیسم مقاومت اسفروئیدها در برابر پرتوهای یونیزان: مقایسه میزان سطح پروتئین Rad51 قبل و بعد از تابش گاما در دو مدل کشت اسفروئید و تک لایه از سلول های DU145 کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/25
محدثه حاجی رمضان علی اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانو ذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
علیرضا حجاریان کوپلیمریزاسیون پیوندی متیل متاکریلات روی لاتکس استیرن- بوتادین به کمک آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل کارشناسی ارشد دانلود 1384
رحیمی بنه کاغی حسن تهیه و بررسی نانو ذرات ستاره‌های و گل آفتابگردانی حاوی دارو از تری بلاکهای دو گانه دوست پلی استری کارشناسی ارشد
نرگس حسنی بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
سلمان حسن زاده تهیه "نانوذرات میسلی مخلوط شده" از کوپلیمرهای دسته‌ای دوگانه دوست و انجام مطالعات آزادسازی و گیراندازی دارو بر اساس "برهمکنشهای این ذرات با دارو" دکتری دانلود 1391/07/30
سلمان حسن زاده تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدتقی حسین زاده تهیه و بررسی نانو کپسول‌های پلیمری حاوی داروی لیپوفیل با استفاده از تری بلاکهای دوگانه دوست با مشارکت حلال روغنی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
علیجانوید حمید هادی در جستجوی مکانیزم مقاومت پرتویی مدل کشت اسفروئید: بررسی بیان ژن ATM در دو مدل کشت تک لایه و اسفروئید از سلولهای سرطان پروستات انسانی 145 DU پس از تابش گاما کارشناسی ارشد
مرتضی خبیری بررسی اثرهایپرترمیابر بیان دو ژن EGF و ATM در مدل کشت تک لایه از سلول سرطانی پوست A431 کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسن رحیمی بنه کاغی تهیه و بررسی نانو ذرات ستاره‌های و گل آفتابگردانی حاوی دارو از تری بلاکهای دو گانه دوست پلی استری کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/08
رضا رحمت الله زاده سنتز مایسلهای پلیمری آمفیفیلیک حاوی فولات به عنوان نانو حاملهای هدفمند شده جهت تشخیص سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
رحمت الله زاده رضا سنتز مایسلهای پلیمری آمفیفیلیک حاوی فولات به عنوان نانو حاملهای هدفمند شده جهت تشخیص سرطان کارشناسی ارشد
عباس رضایی شیرین آبادی تهیه و شناسایی نانو کپسول‌های حاوی مواد تغییر فاز به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آن‌ها دکتری دانلود 1390/06/30
محسن زارعی کردکندی سنتز نانو ذرات پلیمری آچار مانند حساس به pH‎ برای استفاده در سیستمهای دارورسانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
سمیه زمانی تهیه و شناسایی پلی ( آمید- ایمید) فعال در برابر نور با استفاده از تکنیک مایکرو ویو کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیرسرداری زهرا بررسی خواص دی الکتریک چسب‌های اپوکسی حاوی ذرات کربن نانو تیوب چند دیواره کارشناسی ارشد
کچوئی زهرا تهیه چسب هادی الکتریسیته خود ترمیم شونده بر پایه نانوکامپوزیت های (پلیمر/ گرافن و نانولایه های گرافیت) با استفاده از گرافیت طبیعی دکتری
احمد ستاری مطالعات داخل آزمایشگاهی نانو ذرات حاوی داروی آبدوست (Cisplatin‎) تهیه شده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر آبدوست، آبگریزو دوگانه دوست کارشناسی ارشد دانلود 1388
حسن زاده سلمان تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو کارشناسی ارشد
حسن زاده سلمان تهیه "نانوذرات میسلی مخلوط شده" از کوپلیمرهای دسته‌ای دوگانه دوست و انجام مطالعات آزادسازی و گیراندازی دارو بر اساس "برهمکنشهای این ذرات با دارو"
زمانی سمیه تهیه و شناسایی پلی ( آمید- ایمید) فعال در برابر نور با استفاده از تکنیک مایکرو ویو کارشناسی ارشد
کرم دوست سولماز سنتز و شناسایی فیلم های هیبرید نانوکامپوزیتی پلی ایمید- سیلیکا به روش سل- ژل کارشناسی ارشد
بهراد شقاقی سنتز کوپلیمر شانه ای دوگانه دوست بر پایه PEG‎ و PCL‎ جهت تهیه نانو ذرات حامل دارو کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
امیرحسین صادقی سنتز و شناسایی نانوذرات اکسید گرافن اصلاح‌شده با Porphyrin/PNIP Am/PCL و کاربرد آن ها در سیستم های دارورسانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فاطمه صادقی تهیه و شناسایی پلی یک سری از (آمید-ایمید)ها به عنوان پلیمرهای شناساگر نوری بوسیل مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/03
رضایی شیرین آبادی عباس تهیه و شناسایی نانو کپسول‌های حاوی مواد تغییر فاز به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آن‌ها
مرتضی یعقوبیان بررسی اثر سورفکتانت ها بر ایجاد نانو کپسول های حاوی پنیسیلین -جی در امولسیون مضاعف کارشناسی ارشد دانلود 1386
یاسبلاغی شراهی علی تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول و کیتوزان به عنوان حامل هوشمند جدید برای رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد
حمید هادی علیجانوید در جستجوی مکانیزم مقاومت پرتویی مدل کشت اسفروئید: بررسی بیان ژن ATM در دو مدل کشت تک لایه و اسفروئید از سلولهای سرطان پروستات انسانی 145 DU پس از تابش گاما کارشناسی ارشد دانلود 1385
حجاریان علیرضا کوپلیمریزاسیون پیوندی متیل متاکریلات روی لاتکس استیرن- بوتادین به کمک آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل کارشناسی ارشد
فاضلی غلامرضا بررسی اثر تابش پرتو گاما بر توانایی کلنی‌زایی و میزان آسیب‌های DNA در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی Du 145 در دو مدل کشت اسفروئیدوتک لایه کارشناسی ارشد
غلامرضا فاضلی بررسی اثر تابش پرتو گاما بر توانایی کلنی‌زایی و میزان آسیب‌های DNA در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی Du 145 در دو مدل کشت اسفروئیدوتک لایه کارشناسی ارشد دانلود 1385
صادقی فاطمه تهیه و شناسایی پلی یک سری از (آمید-ایمید)ها به عنوان پلیمرهای شناساگر نوری بوسیل مایکروویو کارشناسی ارشد
مریم کردانی سنتز و شناسایی هیدروژل‌های دندریمری پلی استر - آمین قابل پخت برای دارورسانی و مهندسی بافت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سولماز کرم دوست سنتز و شناسایی فیلم های هیبرید نانوکامپوزیتی پلی ایمید- سیلیکا به روش سل- ژل کارشناسی ارشد دانلود 1384
یوسفعلی زاده گونای اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با پلی اتیلن گلیکول ستاره‌ای شبکه‌ای شده مزدوج شده با فولیک اسید جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد
ایزدی مجید بررسی میزان ترمیم شکستگی رشته های DNA پس از تابش پرتوهای یونیزان در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145 در دو مدل کشت تکه لایه و اسفروئید با روش Comet assay کارشناسی ارشد
حاجی رمضان علی محدثه اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانو ذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد
زارعی کردکندی محسن سنتز نانو ذرات پلیمری آچار مانند حساس به pH‎ برای استفاده در سیستمهای دارورسانی کارشناسی ارشد
تقی زاده محمد بررسی مکانیسم مقاومت اسفروئیدها در برابر پرتوهای یونیزان: مقایسه میزان سطح پروتئین Rad51 قبل و بعد از تابش گاما در دو مدل کشت اسفروئید و تک لایه از سلول های DU145 کارشناسی ارشد
حسین زاده محمدتقی تهیه و بررسی نانو کپسول‌های پلیمری حاوی داروی لیپوفیل با استفاده از تری بلاکهای دوگانه دوست با مشارکت حلال روغنی کارشناسی ارشد
موسوی محمدرضا سنتز، شناسایی و ارزیابی نانومحمل جدید بر پایه‌ی کوپلیمر درختسان جهت دارورسانی کارشناسی ارشد
اکبری مرتضی تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی ایمید- سیلیکا فعال در برابر نور جهت کاربردهای ردیابی نوری کارشناسی ارشد
خبیری مرتضی بررسی اثرهایپرترمیابر بیان دو ژن EGF و ATM در مدل کشت تک لایه از سلول سرطانی پوست A431 کارشناسی ارشد
یعقوبیان مرتضی بررسی اثر سورفکتانت ها بر ایجاد نانو کپسول های حاوی پنیسیلین -جی در امولسیون مضاعف کارشناسی ارشد
کردانی مریم سنتز و شناسایی هیدروژل‌های دندریمری پلی استر - آمین قابل پخت برای دارورسانی و مهندسی بافت کارشناسی ارشد
میلاد معصومی اصلاح نانوذرات سوپر پارامغناطیسی اکسید آهن با پلی کاپرولاکتون (PCL) و پلی (N- وینیل پیرولیدون - مالئیک انیدرید) (NVP-MA) حاوی گروه آویزان پورفیرین به منظور حساس‌کننده نوری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
محمدرضا موسوی سنتز، شناسایی و ارزیابی نانومحمل جدید بر پایه‌ی کوپلیمر درختسان جهت دارورسانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
نیک فرجام ناصر تهیه نانو ذرات اصلاح شده پلیمری با بار سطحی (هیدروفیلیسیتی سطحی) بالا جهت استفاده در سیستمهای نوین دارو رسانی کارشناسی ارشد
حسنی نرگس بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات کارشناسی ارشد
ناصر نیک فرجام تهیه نانو ذرات اصلاح شده پلیمری با بار سطحی (هیدروفیلیسیتی سطحی) بالا جهت استفاده در سیستمهای نوین دارو رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
بیرامی ورهرام بررسی تاثیر نانوذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیتهای پلی ایمید PMDA-ODA کارشناسی ارشد
باقری زرین قبائی یوسف اصلاح تک مرحله‌ای سطح نانوذرات آهن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر PEG و PCL جهت دارو رسانی کنترل شده کارشناسی ارشد
گونای یوسفعلی زاده اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با پلی اتیلن گلیکول ستاره‌ای شبکه‌ای شده مزدوج شده با فولیک اسید جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/18

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر خوئی پژوهشی 61112896 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با صنایع شیمیایی ایران 6102614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2