بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سپیده خوئی

سپیده خوئی

سپیده خوئی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز و شناسایی نانوژل های سوپرا مولکولی کمپلکس گنجایشی آمیلوز- پلی متیل متاکریلات با استفاده از پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی انتقال اتم و قابلیت آن در رهایش داروی ضد سرطان کولون دکتری 1399/6/12
بررسی اثر آپوپتوتیک فلاونوئید سالویژین بارگذاری شده در نانو حامل PLGA با هسته ذرات اکسید آهن روی دودمان‌های سلولی سرطان سینه MCF7 و MDA-MB-231 دکتری 1399/7/30
نسترن عابدینی تهیه نانو ژل های مغناطیسی بر پایه نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با گروه های وینیلی در حضورHEMA و PEG از طریق واکنش های تلفیقی پلیمریزاسیون امولسیونی و شیمی کلیک کارشناسی ارشد
حسن رحیمی بنه کاغی تهیه و بررسی نانوذرات ستاره ای و گل آفتابگردانی حاوی دارو..... کارشناسی ارشد
آزیتا علی پورنخی تهیه نانو کامپوزیت های HDPE/PA6 با و بدون سازگارکننده HDPE-g-MAH و نیز تهیه نانوکامپوزیت های HDPE-g-MAH/PA6 و بررسی خواص مورفولوژیکی گرمایی رئولوژیکی مکانیکی و نفوذ ناپذیری آنها کارشناسی ارشد
علی عساکره طراحی و سنتز نانوموتور ژانوس کیتوسان/ سیلیکا مزوپور حاوی پلاتین برای پیشرانش شیمیایی و رساندن دارو کارشناسی ارشد
مریم عظیم زاده آرانی ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم با قابلیت رهایش آهسته داروی ترمیم کننده آسیب های جلدی کارشناسی ارشد
یوسف باقری زرین قبائی اصلاح تک مرحله ای سطح نانو ذرات آهن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر PEG و PCL جهت دارورسانی کنترل شده کارشناسی ارشد
مریم بهزادخوشگوئی سنتز و شناسایی نانو ذرات دمبلی شکل Au-Fe3O4 اصلاح شده با پلیمر HEMAو بررسی رفتار حرکتی آن کارشناسی
محمدرضا فتحی هوشیار سنتز و شناسایی نانو موتورهای ژانوس خود پیش رونده ی حساس به نور بر پایه ی PCL/PEG کارشناسی ارشد
پانیذ غلامحسینی ساخت نانوموتورهای نیم کره‌ای مزومتخلخل ارگانو- سیلیکای حامل دارو با قابلیت تخریب گزینشی در مجاورت گلوتاتیون موثر در سامانه‌های داررورسانی کارشناسی ارشد
پانیذ غلامحسینی سنتز و شناسایی نانوحاملهای پلیمری بر پایه سیکلودکسترین و آدامانتان کارشناسی
فرزانه هاشمی نصر سنتز و شناسایی هیدروژل های حاوی نانوذرات پلیمری بر پایه کیتوزان- پلی بوتیلن آدیپات/ پلی کاپرولاکتون بارگذاری شده با داروی چشمی، مناسب جهت دارورسانی کنترل شده دکتری
سلمان حسن زاده نانوذرات میسلی مخلوط شده از کوپلیمرهای دسته ای دوگانه دوست و انجام مطالعات آزادسازی و گیراندازی دارو براساس برهمکنشهای این ذرات با دارو دکتری
خدیجه همتی سنتز نانو ذرات دندریمری از نوع مگنتیت پلی آمینواستر برپایه پلی کاپرولاکتون به روش همگرا جهت استفاده همزمان در labeling و دارورسانی کارشناسی ارشد
محمدتقی حسین زاده تهیه و بررسی نانوکپسول های پلیمری حاوی داروی... کارشناسی ارشد
مهدیه جهانی تهیه میکرو موتورهای مارپیچی مغناطیسی با استفاده از قالب بیولوژیک اسپیرولینا پلاتنسیس و اتصال آن ها به نانو ذرات ژانوس پلی کاپرولاکتون-کیتوزان کارشناسی ارشد
زهرا کچوئی تهیه چسب هادی الکتریسته خود ترمیم شونده بر پایه نانو کامپوزیت های (پلیمر/ گرافن و نانو لایه های گرافیت ) بااستفاده از گرافیت طبیعی دکتری
مجتبی کمانکش ساخت و شناسایی نانو موتور میله ای شکل طلا –پلاتین با روکش پلی آکریلیک اسید/پلی اتیلن گلایکول به عنوان حامل دارورسانی برای رهایش داروهای هوشمند دیسولفیرام کارشناسی ارشد
دلارام کارگری اغمیونی سنتز و اتصال نانوکره‌های سیلیکا به بدنه از جنس نانومیله‌های مغناطیسی اکسید‌آهن به منظور تهیه نانوموتور‌های ژانوس دمبل مانند خودرو در محیط هیدروژن پراکسید با مکانیسم تولید حباب کارشناسی ارشد
محمدرضا کریمی تهیه نانوموتورهای پلیمری بر پایه پلاتین و کیتوسان با توانایی تغییر سرعت حرکت از طریق تغییر شکل به عنوان سامانه های دارورسانی پیشرفته حساس به pH دکتری
علیرضا کاوند سنتز و شناسایی پلیمرهای دوگانه دوست مخلوط جهت تهیه نانو حامل های بارگذاری شده با دارو، حاوی فولیک اسید جهت درمان و هدفمند سازی کارشناسی ارشد
حسام لایق خیرابادی تهیه دندریمرهای پلی امید و استر کارشناسی
پگاه منصوری بکوند سنتز وعامل دار کردن نانو ذرات اکسید آهن با کوپلیمر دوگانه دوست حساس به pH و حساس به دما کیتوزان/ پلی (ان – ایزوپروپیل آکریلامید ) با مورفولوژی خاص جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد
معصومه مولوی تهیه و شناسایی کوپلیمرهای آمفیفیلیک خطی و ستاره ای و بررسی تاثیر معماری های گوناگون این حامل ها(نانوذرات میکروذرات و فیلم ها) برتخریب کارشناسی ارشد
سجاد مولوی پردنجانی تهیه وشناسایی کوپلیمرهای دوگانه دوست PEG/PCL/PEG رشد یافته بر روی هسته مگنتیت با استفاده از واکنش های پلیمریزاسیون حلقه گشا و شیمی کلیک کارشناسی ارشد
پگاه نوروزی تهیه و بررسی پلیمرهای کانژوگه شده(مزدوج) کارشناسی
سیده نساء رهبربهاران تهیه نانوکره های حساس به دما SPION@PNIPAM پوشش داده شده با ساختارهای رول شونده ی پاسخگو به pH بر پایه آلژینیک اسید/ پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد
عباس رضائی شیرین آبادی تهیه و شناسایی میکروکپسولهای حاوی مواد تغییر فاز با پوسته نانومتری به روش امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آنها دکتری
بهراد شقاقی ساخت و بررسی عملکرد گونه جدیدی از نانو ذرات مغناطیسی دوگانه دوست بر پایه پلی کاپرولاکتون/ پلی سوربات اصلاح شده با مورفولوژی دو جزئی جهت استفاده در دارورسانی هدفمند دکتری
مائده شورورزی پروژه کارشناسی کارشناسی
علی یاسبلاغی شراهی تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول و کیتوزان به عنوان حامل هوشمند جدید برای رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد
سمیه زمانی تهیه نانوذرات کوپلیمری دوگانه دوست حساس به PH برپایه سیستمهای هیدروژل جهت کاربرد در پایانه های داروسازی دکتری
فاطمه زارع تهیه و بررسی ارتباط ساختار و خواص نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلو نیتریل حاوی نانوذرات گرافیتی کارشناسی ارشد
حمید احمدی بررسی اثرات نانوکلی ها و دی آمین ها بر خواص مکانیکی رزین اپوکسی کارشناسی ارشد 1392/6/31
حامد اسعدی القلندیس سنتز و شناسایی نسل جدید نانوژل های بر پایه پلیمرهای اکریلاتی و کاربرد آنها در رهایش داروهای ضد سرطان دکتری 1395/9/30
سمیه اشرفی فشی سنتز و عامل دار کردن نانو ذرات اکسید آهن با کوپلیمرهای دو گانه دوست حساس به PH کیتوزان / پلی (لاکتیک – کو - گلیکولیک اسید )با مورفولوژی خاص جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد 1395/11/26
رضا بافکاری تهیه و شناسایی نانو حامل های حساس به عوامل چندگانه بر پایه نانو لوله کربنی با داروی دوکسوروبیسین و مطالعه دارورسانی برون تنی آن دکتری 1395/6/31
سالار بالو بهینه سازی تولید، ارتقا ساختارو بهبود عملکرد جاذب های کربنی متخلخل و آشکارساز های بر پایه نقاط کربنی کوانتومی تولید شده در فرآیند کربنی سازی هیدروترمال کارشناسی ارشد 1397/11/28
مریم بنایی هدف‌گیری سلول‌های سرطان پستان توسط نانوکامپوزیت مونت موریلونیت/کیتوسان بارگذاری شده با سالویژنین کارشناسی ارشد 1400/6/17
سیدحسین پاینده غریب دوست تهیه و شناسایی میکرو و نانوکپسولهای جدید پر شده با رزین اپوکسی و پلی آمین از طریق امولسیونهای چندگانه قابل استفاده در سیستم ترمیم خود به خودی کارشناسی ارشد 1392/6/31
سجاد پوراسماعیل مواد کارا بر مبنای اصلاح شیمیایی یا فیزیکی سلولز: تهیه، بررسی خواص و کاربردها دکتری 1399/5/13
الناز تقی زاده " تهیه نانو حاملهای آمفی تریسین بی بر پایه کیتوزان و بررسی اثرآن فورمولاسیون بر رشد انگل لیشمانیا دکتری 1400/5/13
پری ناز جعفرزاده تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های رزین اپوکسی خود ترمیم شونده بر پایه نانوکپسول های حاوی دی آمین کارشناسی ارشد 1392/6/31
منیره جلاییان بشیرزاده سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن و اصلاح شده باPLC وPHEMA ی عاملدار شده با مورفولوژی خاص به منظور دارو رسانی هدفمند کارشناسی ارشد 1394/11/7
مهدیه جهانی تهیه میکرو موتورهای مارپیچی مغناطیسی با استفاده از قالب بیولوژیک اسپیرولینا پلاتنسیس و اتصال آن ها به نانو ذرات ژانوس پلی کاپرولاکتون-کیتوزان کارشناسی ارشد 1401/11/26
محدثه حاجی رمضانعلی اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانوذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد
مینو حیدری خویی سنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیوم با درپوشی از پلیمر حساس به نور کیتوزان /دی آزوبنزن جهت حمل وآزادسایی هدفمند دارو دکتری 1398/4/5
محمد حسنی سنتز و عامل دار کردن نانو ذرات اکسید آهن سوپر پارا مغناظیس با دکستران وپلی (N – ایزوپروپیل اکریل آمید ) جهت استفاده در دارو رسانی هدفمند کارشناسی ارشد 1396/6/21
سیدپیام حسینی سنتز و عامل دار کردن گرافن اکسید با پلیمرهای دوگانه دوست حساس به pH پلی کاپرولاکتون/کیتوزان جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد 1394/10/19
مهدی حسینی سنتز و شناسایی نانو حامل های پلیمری دو گانه دوست حاوی اسید کولیک، با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن جهت بارگذاری و درمان کارشناسی ارشد 1392/11/30
محمدتقی حسین زاده تهیه و بررسی نانوکپسول های پلیمری حاوی داروی... کارشناسی ارشد 1387/11/29
سمیه خضریان سنتز و شناسایی نسل جدید نانوژل های حاوی نانو ذرات پلیمری بر پایه پلی کاپرولاکتون و پلی اتیلن گلیکول عاملدار شده با آپتامر و کاربرد آنها در رهایش داروهای ضد سرطان در سرطان کولون دکتری 1399/5/8
شهناز رحیمی سنز و شناسایی نانوذرات کیتوزان شبکه ای شده با استفاده از اتصال دهنده های عرضی کومارین و کینولین و کاربرد آن ها در رهایش داروی ضد سرطان دکتری 1399/5/22
عباس رضایی شیرین آبادی تهیه و شناسایی میکروکپسولهای حاوی مواد تغییر فاز با پوسته نانومتری به روش امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آنها دکتری 1390/6/30
سارا رمضان نژاد تاثیر کمک فرآیند سنتزی بر خواص رئولوژیکی پلی اتیلن خطی کارشناسی ارشد 1391/11/14
سیده نسا رهبربهاران تهیه نانوکره های حساس به دما SPION@PNIPAM پوشش داده شده با ساختارهای رول شونده ی پاسخگو به pH بر پایه آلژینیک اسید/ پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد 1401/11/26
فاطمه زارع تهیه و بررسی ارتباط ساختار و خواص نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلو نیتریل حاوی نانوذرات گرافیتی کارشناسی ارشد 1391/6/27
سمیه زمانی تهیه نانوذرات کوپلیمری دوگانه دوست حساس به PH برپایه سیستمهای هیدروژل جهت کاربرد در پایانه های داروسازی دکتری 1391/7/30
امیر سلیمانی سنتز و شناسایی ساختار کاسه ای شکل بارگیری شده با پلاتین و ارزیابی حرکت خودگردان آن کارشناسی ارشد 1397/6/31
مریم سلیمانی سنتز و اصلاح نانو حامل های بر پایه نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و پلیمرهای حساس به گرما توسط شیمی کلیک جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد 1394/11/26
حمیدرضا شاقلانی لور شنتز مامو ذرات مکنتیت باپوشش آمینواستر با معماری متفاوت به عنوان حامل های داردیی وبرسی خواص lantibiofouling نها کارشناسی ارشد 1391/6/28
مرضیه شالچی طوسی بررسی اثر آپوپتوتیک اوپاتورین بارگذاری شده در نانو حامل mPEG-b-PLGA با هسته ذرات اکسید آهن روی دودمان‌های سلولی سرطان پروستات انسان DU145 و LNCaP دکتری 1399/7/30
بهراد شقاقی تهیه و ارزیابی نانو ذرات مغناطیسی دوگانه دوست با مورفولوژی دوگانه پوشش دهی شده با PCL/ پلی سوربات اصلاح شده جهت استفاده در دارورسانی هدفمند دکتری 1397/11/29
زاهد شمی بررسی ویژگی های فوتوکاتالیستی نانو الیاف هسته-پوسته تهیه شده با فرایند الکتروریسی دکتری 1393/6/24
حمیدرضا صابری ساخت و شناسایی نانو موتورهای خودران زیست سازگار و چند منظوره بر اساس ساختار ژانوس سیلیکا کروی و پلاتین. کارشناسی ارشد 1400/11/30
فاطمه صادقی گوغری تهیه وشناسایی یک سری از پلی (امید-ایمیده)ها کارشناسی ارشد 1386/7/3
سیدمیلاد صفارسجادی تهیه نانو حامل های پلیمری حساس به نور بر پایه سیکلودکسترین از طریق بر همکنش میزبان – میهمان به عنوان سامانه های دارورسانی پیشرفته دکتری 1400/6/6
نسترن عابدینی تهیه نانو ژل های مغناطیسی بر پایه نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با گروه های وینیلی در حضورHEMA و PEG از طریق واکنش های تلفیقی پلیمریزاسیون امولسیونی و شیمی کلیک کارشناسی ارشد 1393/6/26
علی عساکره طراحی و سنتز نانوموتور ژانوس کیتوسان/ سیلیکا مزوپور حاوی پلاتین برای پیشرانش شیمیایی و رساندن دارو کارشناسی ارشد 1402/6/5
مریم عظیم‌زاده آرانی ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم با قابلیت رهایش آهسته داروی ترمیم کننده آسیب های جلدی کارشناسی ارشد 1397/11/23
آزیتا علی پورنخی تهیه نانو کامپوزیت های HDPE/PA6 با و بدون سازگارکننده HDPE-g-MAH و نیز تهیه نانوکامپوزیت های HDPE-g-MAH/PA6 و بررسی خواص مورفولوژیکی گرمایی رئولوژیکی مکانیکی و نفوذ ناپذیری آنها کارشناسی ارشد 1390/7/9
رضا غفارزادگان تهیه ،بهینه سازی و مشخصه یابی ریز ذرات پلیمری حاوی داروی آبگریز بربرین به روش الکترواسپری و بررسی اثرات سلولی آن دکتری 1399/2/1
پانیذ غلامحسینی ساخت نانوموتورهای نیم کره‌ای مزومتخلخل ارگانو- سیلیکای حامل دارو با قابلیت تخریب گزینشی در مجاورت گلوتاتیون موثر در سامانه‌های داررورسانی کارشناسی ارشد 1402/6/21
محمدرضا فتحی هوشیار سنتز و شناسایی نانو موتورهای ژانوس خود پیش رونده ی حساس به نور بر پایه ی PCL/PEG کارشناسی ارشد 1400/7/14
رحیم قنبری نیافیروزجاه سنتز نانوذرات اکسیدآهن دوگانه دوست اصلاح شده توسط پلیمر2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PHEMA) و پلی متیل متاکریلات به روش ATRP جهت استفاده در دارورسانی کارشناسی ارشد 1396/3/30
دلارام کارگری اغمیونی سنتز و اتصال نانوکره‌های سیلیکا به بدنه از جنس نانومیله‌های مغناطیسی اکسید‌آهن به منظور تهیه نانوموتور‌های ژانوس دمبل مانند خودرو در محیط هیدروژن پراکسید با مکانیسم تولید حباب کارشناسی ارشد 1400/6/31
زهرا کچویی تهیه چسب هادی الکتریسته خود ترمیم شونده بر پایه نانو کامپوزیت های (پلیمر/ گرافن و نانو لایه های گرافیت ) بااستفاده از گرافیت طبیعی دکتری 1393/12/2
رضا کریمی ساخت یک منبع گلوکز عبوری و ارزیابی اثر آن بر تولید شیر، تولیدمثل و متابولیسم گاوشیری دکتری 1401/6/20
محمدرضا کریمی سنتز و عامل دار کردن گرافن اکسید با کوپلیمرهای دوگانه دوست حساس به گرما پلی کاپرولاکتون /پلی(N-ایزوپروپیل اکریل آمید)جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد 1394/11/21
محمدرضا کریمی تهیه نانوموتورهای پلیمری بر پایه پلاتین و کیتوسان با توانایی تغییر سرعت حرکت از طریق تغییر شکل به عنوان سامانه های دارورسانی پیشرفته حساس به pH دکتری 1402/2/31
مجتبی کمانکش ساخت و شناسایی نانو موتور میله ای شکل طلا –پلاتین با روکش پلی آکریلیک اسید/پلی اتیلن گلایکول به عنوان حامل دارورسانی برای رهایش داروهای هوشمند دیسولفیرام کارشناسی ارشد 1399/11/28
امین کیوان شکوه سنتز نانو ذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن و اصلاح شده با پلی 2- هیدروکسی اتیل متا کریلات (PHEMA) / پلی دوپامین (PDA) به منظور دارورسانی هدفمند کارشناسی ارشد 1395/12/7
سیداحمد کوه رو سنتز و شناسایی میکروموتور ژانوس دیسک شکل بر پایه کیتوزان با روکش طلا با قابلیت خودپیش روندگی تحت نور فروسرخ کارشناسی ارشد 1399/7/30
مژده مددی سنتز و شناسایی کمپلکس گنجایشی آمیلوز-پلی بوتیلن آدیپات/پلی اتیلن گلیکول به عنوان حامل در سامانه های دارورسانی کارشناسی ارشد 1400/11/30
محمد مدنی تهیه نانو الیاف با مورفولوژی های جدید به روش الکتروریسندگی و تهیه نانوالیاف کامپوزیتی آلی- معدنی به طریقه انجام واکنشهای تشکیل نانوذرات حین الکتروریسندگی دکتری 1389/11/17
محمد مدنی تهیه نانو الیاف با مورفولوژی های جدید به روش الکتروریسندگی و تهیه نانوالیاف کامپوزیتی آلی- معدنی به طریقه انجام واکنشهای تشکیل نانوذرات حین الکتروریسندگی دکتری
نگین سادات معافی مدنی سنتز و عامل دار کردن نانو ذرات اکسید آهن با کوپلیمر PNIPAAM-PAA به منظور ساخت موتور ژانوس با مکانیسم تولید حباب برای حرکت، جهت استفاده در دارورسانی کارشناسی ارشد 1398/11/29
سمانه معیری سنتز و شناسایی نانوموتور ژانوس پلی کاپرولاکتون / پلی اتیلن گلیکول خودبه خود پیش رونده بر اساس پوشش نانویی پلاتینی برای رهایش دارو به وسیله نور کارشناسی ارشد 1398/6/25
فریبا مفاخری تهیه نانو موتور های ژانوس کروی پلیمری خود پیش رونده با انزیم کاندیدا آنترکتیکا لیپاز (CALB)B به عنوان سامانه های دارورسانی پیشرفته دکتری 1401/6/21
پگاه منصوری بکوند سنتز وعامل دار کردن نانو ذرات اکسید آهن با کوپلیمر دوگانه دوست حساس به pH و حساس به دما کیتوزان/ پلی (ان – ایزوپروپیل آکریلامید ) با مورفولوژی خاص جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد 1395/12/2
محمد موسی زاده کاسین سنتز وشناسایی نانوذرات پلیمری با خاصیت مخاطب چسبی جهت استفاده در دارو رسانی وبررسی اثر PH برعملکرد آن کارشناسی ارشد 1391/11/16
معصومه مولوی تهیه و شناسایی کوپلیمرهای آمفیفیلیک خطی و ستاره ای و بررسی تاثیر معماری های گوناگون این حامل ها(نانوذرات میکروذرات و فیلم ها) برتخریب کارشناسی ارشد 1390/11/29
سجاد مولوی پردنجانی تهیه وشناسایی کوپلیمرهای دوگانه دوست PEG/PCL/PEG رشد یافته بر روی هسته مگنتیت با استفاده از واکنش های پلیمریزاسیون حلقه گشا و شیمی کلیک کارشناسی ارشد 1393/9/23
علی هاشمی شبیه سازی دینامیک مولکولی رفتار خود آرایشی سیستم های پلیمری آهسته رهش: ساخت کنترل شده بر مبنای تنظیم ترکیب اجزا کارشناسی ارشد 1395/5/26
فرزانه هاشمی نصر سنتز و شناسایی هیدروژل های حاوی نانوذرات پلیمری بر پایه کیتوزان- پلی بوتیلن آدیپات/ پلی کاپرولاکتون بارگذاری شده با داروی چشمی، مناسب جهت دارورسانی کنترل شده دکتری 1394/6/17
خدیجه همتی سنتز نانو ذرات دندریمری از نوع مگنتیت پلی آمینواستر برپایه پلی کاپرولاکتون به روش همگرا جهت استفاده همزمان در labeling و دارورسانی کارشناسی ارشد 1390/11/19
سیده گونای یوسفعلی زاده اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن با پلی اتیلن گلیکول ستاره ای شبکه ای شده مزدوج شده با فولیک اسید جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد 1394/7/18
ستاری احمد مطالعات داخل آزمایشگاهی نانو ذرات حاوی داروی آبدوست (Cisplatin‎) تهیه شده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر آبدوست، آبگریزو دوگانه دوست کارشناسی ارشد
مجید ایزدی بررسی میزان ترمیم شکستگی رشته های DNA پس از تابش پرتوهای یونیزان در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145 در دو مدل کشت تکه لایه و اسفروئید با روش Comet assay کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی یاسبلاغی شراهی تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول و کیتوزان به عنوان حامل هوشمند جدید برای رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد 1393/10/22
مرتضی اکبری تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی ایمید- سیلیکا فعال در برابر نور جهت کاربردهای ردیابی نوری کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
زهرا امیرسرداری بررسی خواص دی الکتریک چسب های اپوکسی حاوی ذرات کربن نانو تیوب چند دیواره کارشناسی ارشد 1390/11/23
یوسف باقری زرین قبائی اصلاح تک مرحله ای سطح نانو ذرات آهن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر PEG و PCL جهت دارورسانی کنترل شده کارشناسی ارشد 1393/11/5
ورهرام بیرامی بررسی تاثیر نانوذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیتهای پلی ایمید PMDA-ODA کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/15
شقاقی بهراد سنتز کوپلیمر شانه ای دوگانه دوست بر پایه PEG‎ و PCL‎ جهت تهیه نانو ذرات حامل دارو کارشناسی ارشد
زینب تخمار عامل دارکردن اکسید گرافن با کیتوزان مشبک و عامل حساس به نور متالوپورفیرین جهت استفاده در دارورسانی و درمان به روش فوتودینامیک تراپی کارشناسی ارشد 1397/6/27
محمد تقی زاده بررسی مکانیسم مقاومت اسفروئیدها در برابر پرتوهای یونیزان: مقایسه میزان سطح پروتئین Rad51 قبل و بعد از تابش گاما در دو مدل کشت اسفروئید و تک لایه از سلول های DU145 کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/25
محدثه حاجی رمضان علی اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانوذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد 1390/7/14
علیرضا حجاریان کوپلیمریزاسیون پیوندی متیل متاکریلات روی لاتکس استیرن- بوتادین به کمک آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل کارشناسی ارشد دانلود 1384
رحیمی بنه کاغی حسن تهیه و بررسی نانو ذرات ستاره‌های و گل آفتابگردانی حاوی دارو از تری بلاکهای دو گانه دوست پلی استری کارشناسی ارشد
نرگس حسنی بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
سلمان حسن زاده نانوذرات میسلی مخلوط شده از کوپلیمرهای دسته ای دوگانه دوست و انجام مطالعات آزادسازی و گیراندازی دارو براساس برهمکنشهای این ذرات با دارو دکتری 1391/7/30
سلمان حسن زاده تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدتقی حسین زاده تهیه و بررسی نانو کپسول‌های پلیمری حاوی داروی لیپوفیل با استفاده از تری بلاکهای دوگانه دوست با مشارکت حلال روغنی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
علیجانوید حمید هادی در جستجوی مکانیزم مقاومت پرتویی مدل کشت اسفروئید: بررسی بیان ژن ATM در دو مدل کشت تک لایه و اسفروئید از سلولهای سرطان پروستات انسانی 145 DU پس از تابش گاما کارشناسی ارشد
مرتضی خبیری بررسی اثرهایپرترمیابر بیان دو ژن EGF و ATM در مدل کشت تک لایه از سلول سرطانی پوست A431 کارشناسی ارشد دانلود 1376
حسن رحیمی بنه کاغی تهیه و بررسی نانوذرات ستاره ای و گل آفتابگردانی حاوی دارو..... کارشناسی ارشد 1387/10/8
رضا رحمت الله زاده سنتز مایسلهای پلیمری آمفیفیلیک حاوی فولات به عنوان نانو حاملهای هدفمند شده جهت تشخیص سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
رحمت الله زاده رضا سنتز مایسلهای پلیمری آمفیفیلیک حاوی فولات به عنوان نانو حاملهای هدفمند شده جهت تشخیص سرطان کارشناسی ارشد
عباس رضایی شیرین آبادی تهیه و شناسایی نانو کپسول‌های حاوی مواد تغییر فاز به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آن‌ها دکتری دانلود 1390/06/30
محسن زارعی کردکندی سنتز نانو ذرات پلیمری آچار مانند حساس به pH‎ برای استفاده در سیستمهای دارورسانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
سمیه زمانی تهیه و شناسایی پلی ( آمید- ایمید) فعال در برابر نور با استفاده از تکنیک مایکرو ویو کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیرسرداری زهرا بررسی خواص دی الکتریک چسب‌های اپوکسی حاوی ذرات کربن نانو تیوب چند دیواره کارشناسی ارشد
کچوئی زهرا تهیه چسب هادی الکتریسیته خود ترمیم شونده بر پایه نانوکامپوزیت های (پلیمر/ گرافن و نانولایه های گرافیت) با استفاده از گرافیت طبیعی دکتری
احمد ستاری مطالعات داخل آزمایشگاهی نانو ذرات حاوی داروی آبدوست (Cisplatin‎) تهیه شده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر آبدوست، آبگریزو دوگانه دوست کارشناسی ارشد دانلود 1388
حسن زاده سلمان تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو کارشناسی ارشد
حسن زاده سلمان تهیه "نانوذرات میسلی مخلوط شده" از کوپلیمرهای دسته‌ای دوگانه دوست و انجام مطالعات آزادسازی و گیراندازی دارو بر اساس "برهمکنشهای این ذرات با دارو"
زمانی سمیه تهیه و شناسایی پلی ( آمید- ایمید) فعال در برابر نور با استفاده از تکنیک مایکرو ویو کارشناسی ارشد
کرم دوست سولماز سنتز و شناسایی فیلم های هیبرید نانوکامپوزیتی پلی ایمید- سیلیکا به روش سل- ژل کارشناسی ارشد
بهراد شقاقی سنتز کوپلیمر شانه ای دوگانه دوست بر پایه PEG‎ و PCL‎ جهت تهیه نانو ذرات حامل دارو کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
امیرحسین صادقی سنتز و شناسایی نانو ذرات اکسید گرافن اصلاح شده با Porphyrin/pNIPAM/PCL و کاربرد آن ها در سیستم های دارورسانی کارشناسی ارشد 1397/6/26
فاطمه صادقی تهیه و شناسایی پلی یک سری از (آمید-ایمید)ها به عنوان پلیمرهای شناساگر نوری بوسیل مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/03
رضایی شیرین آبادی عباس تهیه و شناسایی نانو کپسول‌های حاوی مواد تغییر فاز به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آن‌ها
مرتضی یعقوبیان بررسی اثر سورفکتانت ها بر ایجاد نانو کپسول های حاوی پنیسیلین -جی در امولسیون مضاعف کارشناسی ارشد دانلود 1386
یاسبلاغی شراهی علی تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول و کیتوزان به عنوان حامل هوشمند جدید برای رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد
حمید هادی علیجانوید در جستجوی مکانیزم مقاومت پرتویی مدل کشت اسفروئید: بررسی بیان ژن ATM در دو مدل کشت تک لایه و اسفروئید از سلولهای سرطان پروستات انسانی 145 DU پس از تابش گاما کارشناسی ارشد دانلود 1385
حجاریان علیرضا کوپلیمریزاسیون پیوندی متیل متاکریلات روی لاتکس استیرن- بوتادین به کمک آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل کارشناسی ارشد
فاضلی غلامرضا بررسی اثر تابش پرتو گاما بر توانایی کلنی‌زایی و میزان آسیب‌های DNA در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی Du 145 در دو مدل کشت اسفروئیدوتک لایه کارشناسی ارشد
غلامرضا فاضلی بررسی اثر تابش پرتو گاما بر توانایی کلنی‌زایی و میزان آسیب‌های DNA در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی Du 145 در دو مدل کشت اسفروئیدوتک لایه کارشناسی ارشد دانلود 1385
صادقی فاطمه تهیه و شناسایی پلی یک سری از (آمید-ایمید)ها به عنوان پلیمرهای شناساگر نوری بوسیل مایکروویو کارشناسی ارشد
مریم کردانی ستنز وشناسایی هیدروژل های دندریمری پلی استر آمین برای استر آمین برای دارورسانی ومهندسی بافت کارشناسی ارشد 1391/6/27
سولماز کرم دوست سنتز و شناسایی فیلم های هیبرید نانوکامپوزیتی پلی ایمید- سیلیکا به روش سل- ژل کارشناسی ارشد دانلود 1384
یوسفعلی زاده گونای اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با پلی اتیلن گلیکول ستاره‌ای شبکه‌ای شده مزدوج شده با فولیک اسید جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد
ایزدی مجید بررسی میزان ترمیم شکستگی رشته های DNA پس از تابش پرتوهای یونیزان در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145 در دو مدل کشت تکه لایه و اسفروئید با روش Comet assay کارشناسی ارشد
حاجی رمضان علی محدثه اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانو ذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد
زارعی کردکندی محسن سنتز نانو ذرات پلیمری آچار مانند حساس به pH‎ برای استفاده در سیستمهای دارورسانی کارشناسی ارشد
تقی زاده محمد بررسی مکانیسم مقاومت اسفروئیدها در برابر پرتوهای یونیزان: مقایسه میزان سطح پروتئین Rad51 قبل و بعد از تابش گاما در دو مدل کشت اسفروئید و تک لایه از سلول های DU145 کارشناسی ارشد
حسین زاده محمدتقی تهیه و بررسی نانو کپسول‌های پلیمری حاوی داروی لیپوفیل با استفاده از تری بلاکهای دوگانه دوست با مشارکت حلال روغنی کارشناسی ارشد
موسوی محمدرضا سنتز، شناسایی و ارزیابی نانومحمل جدید بر پایه‌ی کوپلیمر درختسان جهت دارورسانی کارشناسی ارشد
اکبری مرتضی تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی ایمید- سیلیکا فعال در برابر نور جهت کاربردهای ردیابی نوری کارشناسی ارشد
خبیری مرتضی بررسی اثرهایپرترمیابر بیان دو ژن EGF و ATM در مدل کشت تک لایه از سلول سرطانی پوست A431 کارشناسی ارشد
یعقوبیان مرتضی بررسی اثر سورفکتانت ها بر ایجاد نانو کپسول های حاوی پنیسیلین -جی در امولسیون مضاعف کارشناسی ارشد
کردانی مریم سنتز و شناسایی هیدروژل‌های دندریمری پلی استر - آمین قابل پخت برای دارورسانی و مهندسی بافت کارشناسی ارشد
میلاد معصومی اصلاح نانوذرات سوپر پارامغناطیسی اکسیدآهن با پلی کاپرولاکتون(PCL )و پلی (N- وینیل پیرولیدون – مالئیک انیدرید)(NVP-MA ) حاوی گروه آویزان پور فیرین به منظور حساس کننده نوری کارشناسی ارشد 1397/6/13
محمدرضا موسوی سنتز، شناسایی و ارزیابی نانومحمل جدید بر پایه‌ی کوپلیمر درختسان جهت دارورسانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
نیک فرجام ناصر تهیه نانو ذرات اصلاح شده پلیمری با بار سطحی (هیدروفیلیسیتی سطحی) بالا جهت استفاده در سیستمهای نوین دارو رسانی کارشناسی ارشد
حسنی نرگس بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات کارشناسی ارشد
ناصر نیک فرجام تهیه نانو ذرات اصلاح شده پلیمری با بار سطحی (هیدروفیلیسیتی سطحی) بالا جهت استفاده در سیستمهای نوین دارو رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
بیرامی ورهرام بررسی تاثیر نانوذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیتهای پلی ایمید PMDA-ODA کارشناسی ارشد
باقری زرین قبائی یوسف اصلاح تک مرحله‌ای سطح نانوذرات آهن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر PEG و PCL جهت دارو رسانی کنترل شده کارشناسی ارشد
گونای یوسفعلی زاده اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با پلی اتیلن گلیکول ستاره‌ای شبکه‌ای شده مزدوج شده با فولیک اسید جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/18

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر خوئی پژوهشی 61112896 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی و فناوری پلیمرها 6102627 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2