بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جهانبخش قاسمی

جهانبخش قاسمی

جهانبخش قاسمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 02161112726
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهسا زارعی پروژه کارشناسی کارشناسی
یگانه انتظاری هروی Design of new sulfonamide compounds as inhibitors of human carbonic anhydrase II (hCAII) and investigating the inhibitory effects of phenolic compounds on beta carbonic anhydrase extracted from Malassezia globosa fungus parasite (MgCA) دکتری دانلود 1397/04/24
مهرنوش بیات Multivariate curve resolution and second order calibrations in quantitative determination and chemical equilibria investigation by using nanoparticle دکتری دانلود 1398/06/30
رضوان برات وند بررسی سینتیک جذب و رهایش مفنامیک اسید بر روی ترکیبات مزو متخلخل MCM-41 و SBA-15 اصلاح شده با عامل آمین کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/22
فرنوش توکلی بررسی خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت های سه گانه ی گرافنی بر پایه ی TiO2 در کاربردهای بیولوژیکی و تصفیه آب دکتری دانلود 1397/07/01
اسما صوفی مطالعه الگوی پیوندی پروتئین کلودین-‎15 غشایی موجود در سد خونی مغزی به روش دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
صبا قاسملو بررسی فرآیند جداسازی مشتق‌های ده اسید آمینه در کروماتوگرافی فاز معکوس بوسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/25
نجما کمالی سنتز گرافن کروی با استفاده از اولتراسوند برای حذف آلاینده های شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/06
مریم اسکندرپور استفاده از طراحی آزمایش در بهینه‌سازی پارامترهای استخراج فلزات سنگین با استفاده از نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی در نمونه‌های حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
سهیلا رضایی عنوان به انگلیسی: Three-dimensional quantitative structure activity relationship modeling of the rate of penetration of diverse drugs through the human skin by using GRIND descriptors کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
عارفه شفیعی سنتز، ارزیابی فارماکولوژیک و داکینگ مولکولی مشتقات جدیدی از ‎۱،۴-بنزو دی آزپین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
نرمین کنعانی Synthesis and application of modified magnetic nanoparticles for separation, preconcentration and determination of heavy metals and dyes in real samples کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محمدرضا مقدم عنوان به انگلیسی: Application of multivariate calibration in nanomaterial modified electrochemical sensors for simultaneous determination of phenolic compounds (catechol, hydroquinone and …) by modern electrochemical methods. دکتری دانلود 1397/07/11

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر قاسمی پژوهشی 61112726 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول کمومتری 6102486 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های جداسازی در شیمی تجزیه 6102579 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول کمومتری 6102486 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش های جداسازی در شیمی تجزیه 6102579 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول کمومتری 6102486 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های جداسازی در شیمی تجزیه 6102579 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول تصفیه آب 6102549 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی تجزیه 3 6102532 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول کمومتری 6102486 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/24(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 6102586 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
شیمی تجزیه 1 6102528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه 6102631 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/29 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
آمار در شیمی تجزیه 6102581 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1