بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی

علیرضا عباسی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61113644
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مژگان آقاجان زاده کیاسه سنتز مواد نانومتخلخل با چارچوب های فلز- آلی (MOF) با استفاده از لیگاندهای دی کربکسیلات و فلزات لانتانید از روش آلتراسونیک و بررسی جذب گاز در آنها کارشناسی ارشد
فرهاد نادری کیا سنتز وشناسایی ساختار مواد نانو متخلخل با چارچوب فلز_آلی ( MOFs ) بااستفاده از فلزات واسطه و کربوکسیلیک اسیدها کارشناسی ارشد
نیوشا فروزش فر تمرین وپژوهش وتهیه گزارش کارشناسی
مانیا قریب تهیه و شناسایی نانومواد متخلخل با چارچوب فلز آلی بر پایه مشتقات کربوکسیک اسید و فلز روی به عنوان پیش ماده برای سنتز نانو اکسیدهای فلز روی کارشناسی ارشد
فرخ محمدنژاد سنتز و شناسایی مواد نانو متخلخل با چارچوب فلز - آلی (MOFs) با استفاده از فلز سریم و مشتق های اسیدهای کربوکسیلیک و بررسی جذب گاز توسط آنها کارشناسی ارشد
سیده مهتاب مرتضوی پروژه کارشناسی
مهسا رضائی سنتز و شناسایی چارچوب های فلز –آلی نانو متخلخل متشکل از فلزات زیست سازگار و بررسی کاربرد آنها در دارورسانی داروهای ضد سرطان دکتری
مراد اسلام زاده سنتز ومطالعه ساختاری مواد نانو متخلخل با چارچوب فلز-آلی(MOF ) بر پایه مشتقات کربوکسیلیک اسید و بررسی ایزوترم های جذب به منظور جداسازی CO2 از گاز طبیعی کارشناسی ارشد 1392/11/14
اعظم اسماعیلی میقانی سنتز و شناسایی ترکیبات نانومتخلخل با چارچوب های فلز- آلی (MOF) ، با استفاده از فلز نیکل (II) و لیگاند 1,2,4 بنزن تری کربوکسیلیک اسید و بررسی جذب گاز در آنها کارشناسی ارشد 1394/6/23
لیلا اصغرنژاد تهیه نانو کامپوزیت های چارچوب فلز آلی گرافن بر پایه لیگاند های کربوکسیلاتی و بررسی و کاربرد های جذب گاز آن ها دکتری 1396/11/29
مژگان آقاجان زاده کیاسه سنتز مواد نانومتخلخل با چارچوب های فلز- آلی (MOF) با استفاده از لیگاندهای دی کربکسیلات و فلزات لانتانید از روش آلتراسونیک و بررسی جذب گاز در آنها کارشناسی ارشد 1393/11/26
طلا اقبال آذر ساخت غشاهای نانو کامپوزیتی لایه نازک اسمز مستقیم با کارایی بالا با استفاده از چهارچوبهای فلز - آلی به منظور حذف فلزات سنگین از آب دکتری 1400/7/12
شکوفه امیرشکاری سنتز ساختارهای نانو متخلخل فلز – آلی (MOFs) یون سریم (Ce (III)) با لیگاندهای کربوکسیلاتی و بررسی کاربرد آن کارشناسی ارشد 1395/11/26
نوشین برادران سنتز چارچوب های فلز- آلی(MOFS) نانومتخلخل با استفاده از AL3+ و لیگندهای کربوکسیلاتی به منظور قرارگیری مشتقات فروسن درون حفرات و بررسی تغییرات جذب گاز کارشناسی ارشد 1393/11/29
سارا بنابی نقده بررسی اثر افزودن نانولوله های کربنی برعملکرد حسگرهای گاز اکسید فلزی نیمه رسانا کارشناسی ارشد 1391/11/18
محمدرضا بینایی زاده سنتز،شناسایی و تعیین ساختار کمپلکسهای فلزی(M(II و (M(III با لیگاند مشتق هیدروکسی کینولین و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و فعالیت الکتروکاتالیستی آنها در کاهش کربن دی اکسید کارشناسی ارشد 1394/12/5
هانیه بهرامی مقدم سنتز و شناسایی چارچوبهای فلز-آلی لانتانیدی بر پایه لیگاند -2آمینو ترفتالیک اسید و بررسی کاربرد آنها کارشناسی ارشد 1400/4/12
فائزه تابش سنتز و مطالعه ساختاری چارچوب های فلز-آلی نانو متخلخل با استفاده از لیگاندهای سولفوناتی کارشناسی ارشد 1391/11/8
افشین جباری یکتافومنی سنتز و شناسایی ساختار آلومینا-سیلیکا و بررسی اثر نقص بلوری در عملکرد آنها در فرایند تبدیل متانول به الفین کارشناسی ارشد 1390/6/30
مرتضی جعفرآبادی تهیه و کاربرد ترکیبات نانو متخلخل سیسیلی عامل دار شده با مشتقات تیواوره کارشناسی ارشد 1390/4/14
مهدیه السادات حسینی اصلاح پساسنتزی چارچوب های فلز-آلی پایدار MIL و UiO و کاربرد فوتوکاتالیزی آن ها تحت نور مرئی دکتری 1401/6/22
یگانه خانیانی سیلیس نانو متخلخل قابل کلیک :سنتز شناسایی کاربرد دکتری 1390/10/17
مهستی خواجه زاده ساخت و بررسی خواص داربست ناو کامپوزیتی پایه فیبرویینی حاوی ترکیبات استرانتیومی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد 1397/6/31
مهدیه دانایی مطالعه ساختاری نووایرهای تشکیل شده از کمپلکسهای فلزی با مشتقات.... کارشناسی ارشد 1387/9/11
فاطمه دانش پورمرنی عامل دار کردن چارچوب های فلز – آلی نانو متخلخل دارای لیگاند کربوکسیلات با روش های پساسنتزی کارشناسی ارشد 1395/12/3
سارا دیندار تهیه و شناسایی کمپلکس های جدید روتنیم و بررسی فعالیت کاتالیزگری آنها در واکنش های آمین دار کردن دکتری 1400/6/30
یوسف دهقانی محمدی بررسی فیلوژنی ژن ACC در گندمیان (Triticeae کارشناسی ارشد 1390/6/29
میلاد رحمانی تهیه و شناسایی کامپوزیت‌هایی از چارچوب‌های فلز-آلی بر پایه لیگاندهای کربوکسیلاتی با نیمه‌هادی‌های کربنی و بررسی خاصیت فوتوکاتالیزی آن‌ها در تخریب آلاینده‌های زیست‌محیطی کارشناسی ارشد 1401/11/30
شادی رحمن پور سنتز چارچوب های فلز– آلی با استفاده از لیگاند های کربوکسیلاتی و فلزات سری اول واسطه (Ni,Co,) جهت پیش ماده رنگبری کارشناسی ارشد 1397/7/4
مهسا رضایی سنتز و شناسایی چارچوب های فلز –آلی نانو متخلخل متشکل از فلزات زیست سازگار و بررسی کاربرد آنها در دارورسانی داروهای ضد سرطان دکتری 1397/6/26
سیده مهرنوش رئوفی اصلاح پسا سنتزی چارچوب فلز-آلی نانو متخاخل MIL-101-Cr بوسیله ی ترکیبات نیتروژن دار حلقوی نظیر ملامین و هگزامین و بررسی کاربرد آن بعنوان کاتالیست کارشناسی ارشد 1400/5/14
آمنه زارع بررسی تجربی و نظری جذب برخی گازهابر روی ترکیبات نانو متخلخل MOF بر پایه فلز مس کارشناسی ارشد 1392/6/30
سمیرا زمانی تثبیت کمپلکس های پورفیرینی و باز-شیف داخل ساختار MOF و بررسی خواص کاتالیزوری آن ها دکتری 1400/11/24
فرزانه سفیدابی سنتز و شناسایی چارچوب های فلز- آلی بر پایه لیگاند 2- هیدروکسی ترفتالیک اسید و بررسی کاربرد آن ها کارشناسی ارشد 1398/11/20
محمد سلیمانی سنتز ساختارهای نانو متخلخل با چارچوب های فلز- آلی (MOF) به صورت ترکیبات MOF-MC با استفاده از لیگاندهای کربوکسیلاتی و سری اول فلزات واسطه و بررسی جذب گاز در این ساختارها کارشناسی ارشد 1394/6/25
نهال شایگان تهیه و شناسایی هیبرید MOF-5 با نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و کاربرد آن برای حذف ترکیبات آلی از آب کارشناسی ارشد 1397/11/27
سحر شیری سنتز نانو ذرات متخلخل چارچوب فلز-آلی (MOF) با استفاده از یون های فلزی لانتانید و لیگاندهای سولفوناتی و بررسی کاربرد آن کارشناسی ارشد 1396/7/4
حامد شیری الوار ساخت و به کار گیری چارچوب فلزی-آلی برای جذب رقابتی داروهای درمانگر سرطان از پساب کارشناسی ارشد 1399/12/24
فاطمه شهسواری مطالعه کمپلکس های حاصل از مشتقات ایندن بر روی پایه ترکیبات نانو متخلخل و کاربرد آن در پلیمریزاسیون آلفا الفین ها دکتری 1396/3/3
حسین صفایی‌نژاد Separation of toxic combinations from aqueous solutions using metal-organic frameworks کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
برزین صفرکوپایه سنتز و شناسایی چارچوب­های فلز-آلی نانو متخلخل با استفاده از فلزات واسطه انتهایی وبررسی جذب گاز در آن­ها ومحاسبات آغازین برای پیش بینی طیف الکترونی برخی فلوروفورها و کمپلکس های فلزات واسطه انتهایی دکتری 1400/6/30
افشین صلواتی مطالعه پروتئوم سیمبوز در گره‏های لوبیا و سویا دکتری 1390/11/19
والا صنیعی آباده سنتز و مطالعه ساختاری نانو وایرهای کمپلکس های فلزی با استفاده از لیگتند tpphz کارشناسی ارشد 1390/9/26
سارا طریقی سنتز و شناسایی پلیمرهای کوئوردیناسیونی نانومتخلخل فلزات واسطه(کبالت ونیکل)با استفاده از کربوکسیلیک اسیدهاولیگاندهای کمکی N - دهنده دکتری 1392/2/24
سارا عابدنطنزی تهیه و شناسایی چارچوب های فلز- آلی نانو متخلخل عامل دار شده به روش اصلاح پسا سنتزی و بررسی کاربرد کاتالیزی آنها دکتری 1395/11/26
عطیه عباسی تهیه پلی اتیلن ترفتالات گونه الیاف دیرسوز و امکان سنجی آن برای استفاده در فیلتر هوا دکتری 1397/7/11
امید فلاح حق محمدی تهیه کاتالیست مناسب برای واکنش الفین با .... کارشناسی ارشد 1387/11/29
معصومه قاسمیان سنتز کاتالیزگرهای ناهمگن از طریق به دام انداختن کمپلکس‌های فلزات واسطه درون حفره های ZIF-8 و بررسی کاربرد کاتالیزی آن‌ها در واکنش اکسایش ترکیبات آلی کارشناسی ارشد 1402/6/18
مانیا قریب تهیه و شناسایی نانومواد متخلخل با چارچوب فلز آلی بر پایه مشتقات کربوکسیک اسید و فلز روی به عنوان پیش ماده برای سنتز نانو اکسیدهای فلز روی کارشناسی ارشد 1394/6/23
پیمان قربانی اصلاح چارچوب های فلز-آلی بر پایه لیگاند کربوکسیلاتی با استفاده از متالوپورفیرین های برم دار و بررسی کاربرد آن در حلقه زایی CO2 و اکسایش سولفید های آلی کارشناسی ارشد 1402/6/11
زهرا کرمی عامل‌دار کردن چارچوب‌های فلز-آلی با استفاده از پورفیرین‌ها و بررسی فعالیت‌های فوتوکاتالیستی آن کارشناسی ارشد 1400/11/30
مریم کریمی اصلاح پساسنتزی (PSM) چارچوب فلز- آلی نانو متخلخل HKUST-1 عامل دار شده و بررسی کاربرد آن در جذب فلز سنگین کادمیم کارشناسی ارشد 1397/9/28
شکوفه گرانمایه تهیه ومطالعات ساختاری مواد نانومتخلخل با چارچوب فلز -آلی وبررسی کاربرد آنها در دارو رسانی دکتری 1392/4/15
بهزاد لطفی تهیه ترکیبات ساندویچی فلز واسطه با لیگاند سیکلو پنتادی ان کارشناسی ارشد 1389/7/14
علی ماجدی تهیه نانو ساختارهای زیر کونیم دی اکسید به روش سل – ژل اصلاح شده برپایه پیش ماده جدید و بررسی فعالیت کاتالیزوری در آنها دکتری 1395/7/13
عاطفه مجیدی بررسی برخی از پاسخ‌های بیوشیمیایی و مولکولی گیاهان کلزا At.TC (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سمانه محمدی تهیه و مطالعه ساختاری ترکیبات نانومتخلخل با چارچوب های فلز- آلی (MOF) با استفاده از برخی عناصر سری لانتانیدها و لیگاند 1و 5 نفتالن دی سولفونیک اسید و بررسی خواص فلوئورسانس آنها کارشناسی ارشد 1392/6/30
فرخ محمدنژاد سنتز و شناسایی مواد نانو متخلخل با چارچوب فلز - آلی (MOFs) با استفاده از فلز سریم و مشتق های اسیدهای کربوکسیلیک و بررسی جذب گاز توسط آنها کارشناسی ارشد 1390/11/30
شقایق محمودی سنتز ساختارهای نانو متخلخل با چارچوب های فلز – آلی (MOF) با استفاده از لیگاند 2و 6 نفتالن دی کربوکسیلیک اسید و بررسی کاربردهای آنها کارشناسی ارشد 1395/12/1
نفیسه مدانلوجویباری سنتز و مطالعه ساختاری نانووایرهای کمپلکس های فلزی کبالت تشکیل شده از لیگاندهای حلقوی N- دهنده کارشناسی ارشد 1390/11/19
سیده مهتاب مرتضوی اصلاح چارچوب های فلز-آلی برپایه لیگاندهای کربوکسیلاتی به منظور بهینه سازی جذب کربن دی اکسید کارشناسی ارشد 1400/11/10
سعیده السادات مرتضوی سنتز و شناسایی چارچوب های فلز –آلی نانو متخلخل دارای خاصیت اسیدی و بررسی فعالیت کاتالیزی آن ها دکتری 1399/4/14
فاطمه مقدسی سنتومطالعه ساختاری مواد نانو متخلخل با چار چوب فلز - آلی متشکل از فلز کادمیم ومشتفات لیگاند دی کربو کسیلیک اسید وبررسی مکانیسم ذخیره گاز هیدروژن کارشناسی ارشد 1391/11/3
آرش مهجوری رحیم آبادی شناسایی ژن های پایین دستDREBIB و الگوی بیان آنها در گیاه کلزاتراریخت کارشناسی ارشد 1390/6/29
فرهاد نادری کیا سنتز وشناسایی ساختار مواد نانو متخلخل با چارچوب فلز_آلی ( MOFs ) بااستفاده از فلزات واسطه و کربوکسیلیک اسیدها کارشناسی ارشد 1390/7/3
مهناز نجفی سنتز و مطالعه ساختاری نانو مواد هیبریدی معدنی- آلی بر پایه کلاسترهای پلی اکسومولیبدات و بررسی فعالیت کاتالیزی آن ها دکتری 1394/6/11
فلاح حق محمدی امید تهیه کاتالیست مناسب برای واکنش اولفین با مالئیک انیدرید و کاربرد آن به عنوان سخت کننده رزین‌های اپوکسی کارشناسی ارشد
کولیوند امیر سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد
فرحناز جعفرزاده سنتز چارچوب های فلز- آلی نانو متخلخل ستون دار شده سه بعدی با استفاده از پیش ماده های لایه ای دو بعدی کارشناسی ارشد 1392/11/14
شکوفه دست نشان پاسخ های بیوشیمیایی و مولکولی برخی ژنوتیپ های لوبیا ( Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی کارشناسی ارشد 1396/6/21
کشمیری عهدیه سنتز و مطالعات ساختاری نانو سیم‌های پلیمرهای کئوردیناسیونی تشکیل شده از لیگاندهای حلقوی N دهنده کارشناسی ارشد
فائزه فائزی خاموشی ژن DREB2A در کلزا با استفاده از تکنیک RNAi کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
فائزی فائزه خاموشی ژن DREB2A در کلزا با استفاده از تکنیک RNAi کارشناسی ارشد
وحید فائزه تهیه و بررسی خواص مواد نانومتخلخل براساس چارچوب‌های فلز - آلی برخی عناصر گروه (II) با لیگاند ‎2-آمینوترفتالیک اسید کارشناسی ارشد
جعفرزاده فرحناز سنتز چارچوب‌های فلز- آلی نانو متخلخل ستون‌دار شده سه‌بعدی با استفاده از پیش ماده‌های لایه‌ای دوبعدی کارشناسی ارشد
امید فلاح حق محمدی تهیه کاتالیست مناسب برای واکنش اولفین با مالئیک انیدرید و کاربرد آن به عنوان سخت کننده رزین‌های اپوکسی کارشناسی ارشد دانلود 1387
عهدیه کشمیری سنتز مطالعات ساختاری نانوسیم های پلیمرهای کئوردیناسیونی تشکیل شده از لیگاندهای حلقویN - دهنده کارشناسی ارشد 1392/11/15
امیر کولیوند سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی هیدروترمال با استفاده از کمک سورفکتانت آنیونی و کاربرد صنعتی آن در جداسازی اتیل فنیل الکل از گلاب کارشناسی ارشد 1389/7/13
طاهره مرادپور سنتز و شناسایی چارچوب های فلز آلی نانومتخلخل بر پایه لیگاند TATAB برای جاذب آلاینده دکتری 1395/6/1
فائزه وحید تهیه و بررسی خواص مواد نانو متخلخل براساس چارچوب های فلزی - آلی برخی عناصر گروه 2 و لیگاند2 - آمینوفتالیک اسید کارشناسی ارشد 1392/4/17

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر عباسی پژوهشی 61113644
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی معدنی 1 6102539 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
شیمی معدنی 1 6102539 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
شیمی معدنی 1 6102539 3 01 | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
طیف بینی معدنی 6102508 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
طیف بینی معدنی 6102508 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شیمی معدنی 1 6102539 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
طیف بینی معدنی 6102508 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 6102654 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی بلورشناسی 6102637 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تعیین ساختار به کمک پراش پرتو X 6102255 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مهندسی بلور 6102691 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی شیمی 6102521 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2