بخش های دانشکده بخش های دانشکده

آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر علیزاده آزمایشگاه شیمی تجزیه دکتر علیزاده

اطلاعات سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر طاهر علیزاده

 

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • قالب گیری مولکولی و یونی در ماتریس های پلیمری 
  •  طراحی و ساخت سنسور های الکتروشیمیایی و الکتروکاتالیز مواد بر پایه مواد جدید سنتزی
  •  طراحی و ساخت سنسورهای گازی و بینی های الکترونیک با استفاده از مواد جدید پلیمری، سرامیکی و کربنی سنتز شده