بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مدیر بخش مدیر بخش

دانشیار
شماره تماس : 61113813
اتاق
پست الکترونیکی

اهداف بخش اهداف بخش

نظارت بر برنامه آموزشی، اصلاح  سرفصلها، معرفی دروس جدید، بررسی پرونده های تخصصی برای هیئت علمی، تعیین ظرفیت اعضای هیئت علمی برای تعیین دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مورد نظر

طول دوره طول دوره

 کارشناسی ارشد : طول دوره کارشناسی ارشد تمام رشته های شیمی چهار نیمسال تحصیلی است، که در موارد خاص با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی- پژوهشی دانشکده، تا یک نیمسال قابل افزایش می باشد. نظام دوره کارشناسی ارشد رشته های شیمی، آموزشی- پژوهشی است. دانشجو با گذراندن دروس نظری و انتخــاب استـاد راهنما و موضوع پایان نامه و در آخر دفاع از پایان نامه، این دوره را در مهلت مقرر به پایان می رساند.
طول دوره دکتری رشته های شیمی هشت نیمسال است، که با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، تا یک نیمسال قابل افزایش است. افزایش بیش از این مشمول مقررات دانشگاه است.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان

ضرورت و اهمیت این دوره در تربیت پژوهشگر با تفکر خلاق برای کار در موسسات پژوهشی و صنایع شیمیایی کشور است. دانشجو پس از اتمام تحصیل باید توانایی حل برخی مشکلات صنایع شیمیایی کشور، آمادگی همکاری در موسسات پژوهشی و یا ادامه تحصیلات بالاتر را پیدا کند.