بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین مهدوی

حسین مهدوی

حسین مهدوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112725
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی امیرصادقی تهیه پلیمرهای وینیلی پرشاخه با استفاده از کمپلکس مس (3+) و بررسی خواص ویژه آن دکتری
مجتبی عنایتی نوک بررسی ارتباط ساختار و خواص و ریز ساختار پلی پروپیلن با مقاومت ضربه بالا با تاکید بر برخی روش های نوین جزء به جزء کردن پلیمر دکتری
پیام هاشمی تهیه و کاربرد کاتالیزور ناهمگن پالادیوم بر پالادیوم بر پایه بستر پلیمری جهت انجام واکنش سوزوکی-میارا کارشناسی ارشد
محمد تقی حسین زاده سنتز پلیمر پرشاخه و کاربرد آن در اصلاح سطح و بهبود غشای پلی اتر سولفون در فرایند نانو فیلتراسیون دکتری
میلاد کرمی ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلی سولفون مقاوم در برابر حلال آلی کارشناسی ارشد
محمدامین کراچیان ساخت غشایPVDF با ماتریکس مختلط و استفاده از مخلوط دوگانه نانو ذرات ZnO، GO، SiO2 برای جداسازی مخلوط های آب و روغن کارشناسی ارشد
فاطمه خادمی پروژه کارشناسی کارشناسی
زهرا خاکپور یک غشای نانو فیلتراسیون – سست جدید مبتنی بر لایه پلی دوپامین روی غشای اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون کارشناسی ارشد
سارا خسروآبادی تمرین وپژوهش وتهیه گزارش کارشناسی
بیتا محمدی تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری درهم رفته بر پایه ژلاتین و پلی( آکریل آمید) از طریق فرآیند شیمیایی کارشناسی ارشد
محسن مصلحی تهیه غشای نانو فیلتراسیون با شار بالا از طریق پلیمریزاسیون بین سطحی بر روی زیرلایه نانو الیافی پلی اتیلن ترفتالات به منظور نمک زدایی از آب کارشناسی ارشد
پگاه نوروزی افزایش خواص ابرخازن های بر پایه پلی آنیلین با استفاده از گرافن اکسید و نانو ذرات اکسید فلزی کارشناسی ارشد
آناهیتا طایفی پلی آنیلین های رسانا کارشناسی
بهمن ترابی نژاد سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه ای ... کارشناسی ارشد
مصطفی زمانی رودبارکی تهیه نانوکامپوزیت های پلی وینیل الکل – گرافن اکسید و بررسی خواص اشتعال پذیری آنها کارشناسی ارشد
نازنین زینلی پور تهیه و کاربرد غشای توخالی ماتریس مخلوط PVDF/PVDF-g-PVP/TiO2 کارشناسی ارشد
فاطمه جهانگیری سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌های جدید و هوشمند بر پایه پلی تیوفن / گرافن اکسید / اکسید آهن : مواد الکتروکرومیک پلیمری و جاذب رادار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
معراج جوافشان ویشکائی اصلاح سطح نانوذرات اکسید آهن بوسیله ی پلیمر هوشمند پلی دی متیل آمینو اتیل متاکریلات جهت استفاده به عنوان جزء کشنده در فرآیند اسمز مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/06
زهرا خاکپور یک غشای نانوفیلتراسیون - سست جدید مبتنی بر لایه ی پلی دوپامین روی غشای اولترافیلتراسیون پلی اترسولفون کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/03
جواد خدابخشی بهبود خواص فیزیکی و ضدخوردگی پوشش‏ های نانو کامپوزیت بر پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده دکتری دانلود 1397/10/17
جواد خدابخشی بهبود خواص فیزیکی و ضدخوردگی پوشش‏ های نانو کامپوزیت بر پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده دکتری دانلود 1397/10/17
اکرم رحیمی تهیه و بررسی غشاهای نانوکامپوزیتی پلی وینیلیدن فلوئورید / گرافن اکسید اصلاح‌شده دکتری دانلود 1397/10/12
معصومه رستمیان تهیه و شناسایی غشا لایه نازک کامپوزیتی نانوفیلتراسیون مقاوم به حلال بر پایه خودآرایی لایه به لایه پلی الکترولیت - گرافن اکساید بر پایه ساپورت پلی اکریلونیتریل کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
مهدی رضایی تهیه‌ی غشای فتوکاتالیستی بر پایه PVDF با استفاده از N-doped TiO2 بهبودیافته با اکسید گرافن برای واکنش‌های سوزوکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
محمد کریمی‌راد سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای پلی بوتیلن سوکسینات جهت تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فرشته مرادی گرکانی عنوان به انگلیسی: Preparation and evaluation the performance of two and three component mixed matrix membranes containing PES, {[Zn3(tp)4].4H2O}n and fumed Silica Nanoparticles in CO2/CH4 Separation دکتری دانلود 1397/06/26
سیده‌محدثه موسوی Solvent Resistant TFC nannofiltration membrane based on poly (urea-courethane)/ functionalized GO on polyacrylonitrile support: preparation and characterization کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
پگاه نوروزی افزایش خواص ابرخازن‌های برپایه پلی آنیلین با استفاده از گرافن اکسید و نانو ذرات اکسید فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/02
یوسف زاده احسان تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم در برابر حلال از طریق انجام واکنش تشکیل پیوند کربن - کربن بر روی پلی سولفون کارشناسی ارشد
لیلا احمدیان علم سنتز و شناسایی غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمری تبادل پروتون برای کاربرد در پیل سوختی پلیمری دکتری دانلود 1394/12/11
الهه احمدی فیجانی عنوان به انگلیسی: Preparation and application of polyvinylidene fluoride based composite mixed matrix membranes to separate helium دکتری دانلود 1394/11/27
الهه احمدی فیجانی سنتز، شناسایی و کاربرد پلی ایمید پر شاخه در تهیه غشاهای پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
سعید ایران پور سنتز سورفکتانت پلی استری محلول در آب بر پایه پلی اتیلین گلیکول و بررسی خواص و عملکرد آن در پلیمریزاسیون امولسیونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/23
فاطمه اردشیری اصلاح آب‏دوستی غشای پلی اتر سولفون (PES) بااستفاده از کوپلیمر استایرن – مالئیک انیدرید (SMA) بهبود یافته با دی اتانول آمین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
وحید اروج پور بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
یگانه جبری آزاد محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
شراره السادات آسیایی صحنه انتقال شیشه‌ای در نانو کامپوزیتهای پلیمری: بررسی اثر اتصالات عرضی و حضور نانو ذرات بر دامنه حرکات بخشی (سگمنتی) کارشناسی ارشد دانلود 1387
حسین اسدالهی طاهری سولفوناسیون پلی اتر سولفون کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/14
زیرک زاده افروز سنتز و شناسایی و کار برد گونه های جدید پلی اکریل آمید بهبود یافته حامل گروه ایمین در واکنش هک کارشناسی ارشد
محمد اکبری استفاده از بوهمیت عامل‌دار شده در غشاهای نانوفیلتراسیون جهت حذف فلزات سنگین از عصاره‌های گیاهی و آب آشامیدنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
سعید اکبری شاد تصحیح, ترجمه و شرح باب ششم ( محلول ها) کتاب الریاض الکبیر منسوب به جابربن حیان کارشناسی ارشد دانلود 1386
حقانی اکرام سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از کاتالیزورهای پلیمری جدید بر پایه آلیل دی متیـل آمونیـوم کلریـد از طریق فراینـد سیکلوپلیمریزاسیـون کارشناسی ارشد
رحیمی اکرم غشاهای کاتالیستی پلیمری بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی- نانو ذرات فلزی: تهیه، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد
احمدی فیجانی الهه سنتز، شناسایی و کاربرد پلی ایمید پر شاخه در تهیه غشاهای پلیمری کارشناسی ارشد
احمدی فیجانی الهه ساخت و به کارگیری غشاهای کامپوزیتی ماتریس مختلط بر پایه پلی‌وینیلدن فلوراید به منظور جداسازی گاز هلیوم دکتری
جواد امانی‌شمس‌آباد سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از ترکیبات پلیمری حاوی فسفر دکتری دانلود 1387/07/29
جهانگیری آمی تا بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد
شجاعی امید مطالعه ویژگیها, سنتز و کاربرد فعال کننده های پربورات و پرکربنات در منسوجات کارشناسی ارشد
مهدی امیرصادقی تهیه پلی آکریل آمید پرشاخه حاوی گروه‌های آمونیوم چهارتایی با استفاده از پتاسیم دی‌پریداتوکوپرات و استفاده از آن به عنوان کاتالیست انتقال فاز در تعدادی از واکنش‌های آلی دکتری دانلود 1391/06/29
مهدی امیرصادقی سنتز و کاربردهای کاتالیزورهای انتقال فازباساپورت پلیمری و کاربرد آنها در واکنشــهای شیمـی آلـی کارشناسی ارشد دانلود 1384
گلجانیان تبریزی امین تهیه آلیاژهای پلی سولفون - پلی اکریلونیتریل بهبود یافته برای ساخت غشای نانو فیلتراسیون کارشناسی ارشد
داوود امینی تهیه غشا نانوالیاف پلی وینیلیدین فلوراید به‌وسیله الکتروریسی و استفاده از پوشش پلی پروپیلن لایه چسب در غشا باتری های ثانویه یون-لیتیوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
رفیعه باقری فر تهیه غشای سلولز استات بهبود یافته با نانوذرات سیلیکا جهت جداسازی دارو از پساب کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
محمدی بیتا تهیه و بررسی پلیمرهای درهم رونده برپایه ژلاتین و پلی آکریل آمید از طریق فرایند شیمیایی کارشناسی ارشد
مریم بخشی تهیه و بررسی نانو ذرات لاتکس کوپلیمر استایرن- آکویلونتیریل به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی بدون امولسیفایر کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریدون بلورچیان ضایعات و بیماریهای زبان دکتری 1331
سعید بهادری خلیلی استفاده از نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اصلاح شده به عنوان بستر کاتالیست و افزودنی کاتالیستی در سیستم‌های کاتالیست غشایی دکتری دانلود 1396/05/17
ترابی نژاد بهمن سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای سه قطعه‌ای از L- لاکتاید و اپسیلون کاپرولاکتون و تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت از آنها کارشناسی ارشد
هاشمی پیام تهیه و کاربرد کاتالیزور ناهمگن پالادیم بر پایه پلیمر اصلاح شده جهت واکنش سوزوکی- میارا کارشناسی ارشد
جواد پاینده سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه‌ای زیست تخریب‌پذیر از ال- لاکتاید و تری متیلن کربنات کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/07
سرانجام پور پریچهر سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد
خدایی کهریز پیمان سنتز و بررسی خواص پلی‌آنیلین گرافت شده با گرافن اصلاح شده برای اصلاح خواص پلی‌آنیلین کارشناسی ارشد
سجاد پوراسماعیل شبکه‌های پلیمری در هم رفته نانو کامپوزیتی بر پایه ژلاتین : بررسی ارتباط ساختار - خواص کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
بهمن ترابی نژاد سنتز و بررسی خواص کوپلیمرهای سه قطعه‌ای از L- لاکتاید و اپسیلون کاپرولاکتون و تهیه نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت از آنها کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
مهدی تیموری ساخت غشای لایه نازک نانوکامپوزیتی حاوی گرافن اکسید به منظور تصفیه آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
مصطفی جباری تهیه غشای کامپوزیتی سلولزی برای باتری روی - اکسید نقره (Zn- AgO‎ ) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
آمی تا جهانگیری بررسی واکنش مشتقات سالیسیل آلدهید و استیل استون کارشناسی ارشد دانلود 1386
امانی‌شمس‌آباد جواد سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از ترکیبات پلیمری حاوی فسفر
پاینده جواد سنتز و بررسی کوپلیمرهای سه قطعه‌ای زیست تخریب‌پذیر از ال- لاکتاید و تری متیلن کربنات کارشناسی ارشد
مصیب چقازردی سنتز و شناسایی مواد فعال سطحی شانه ای جدید بر پایه ی پلیمرهای اکریلیک کارشناسی ارشد دانلود 1386
ماریا حاجی زاده Preparation and characterization of catalytic membranes based on polyethersulfone containing metallophthalocyanine to do aerobic oxidation of alcohols کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
صمدی ملایوسفی حامد سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلی اکریل آمیدهای عامل‌دار شده با زنجیرهای فلوئوره به عنوان نسل جدید کاتالیزورهای انتقال فاز کارشناسی ارشد
علی اکبر حیدری Chelated Palladium Nanoparticles on the Surface of Plasma-treated Polyethersulfone Membrane for an efficient Catalytic Reduction of p-nitrophenol کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
اسدالهی طاهری حسین سولفوناسیون پلی اتر سولفون کارشناسی ارشد
مولوی حسین تهیه غشاء ماتریس مختلط بر پایه چارچوب‌های فلزی-آلی عامل‌دار شده/ پلی اتر سولفون و کاربرد آن در جداسازی CH4/CO2 کارشناسی ارشد
حسن حسینی Synthesis and application of nanocomposites of epoxy resin / CNT coated with magnetic metals in absorption electromagnetic radiation at microwave region and TIR reflectance دکتری دانلود 1397/02/16
سید مصطفی حسینی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدتقی حسین زاده سنتز پلیمر پر شاخه و کاربرد آن در اصلاح سطح و بهبود غشای پلی اتر سولفون در فرایند نانوفیلتراسیون دکتری دانلود 1394/02/08
طباطبائی حسینعلی نقش فونتیک در اصلاح تکلم اشخاصی که شکاف کام آنها مرتب گردیده است
محمد حشمتی آزمایشات مشاهده‌ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1385
اکرام حقانی سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از کاتالیزورهای پلیمری جدید بر پایه آلیل دی متیـل آمونیـوم کلریـد از طریق فراینـد سیکلوپلیمریزاسیـون کارشناسی ارشد دانلود 1384
پیمان خدایی کهریز سنتز و بررسی خواص پلی‌آنیلین گرافت شده با گرافن اصلاح شده برای اصلاح خواص پلی‌آنیلین کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
سارا خسروآبادی اصلاح و ارتقاء عملکرد غشاء نانوفیلتراسیون پلی اتر سولفون در جداسازی فلزات کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
خضراله خضری Fe3O4 Nanoparticles by Well-defined Acrylated Chains via Atom Transfer Radical Polymerization for Application in Polymeric Membranes دکتری دانلود 1395/07/26
رحیم یدالهی تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
امینی داوود تهیه غشا نانوالیاف پلی وینیلیدین فلوراید به‌وسیله الکتروریسی و استفاده از پوشش پلی پروپیلن لایه چسب در غشا باتری های ثانویه یون-لیتیوم کارشناسی ارشد
عفت درین سنتز و بررسی خواص تعلیق کننده‌های یونی بر پایه پلی آکریل آمید کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/11
موسی دهستانی آزاد تهیه و کاربرد غشای لایه نازک کامپوزیتی بر پایه پلی¬اترسولفون بهبود یافته و پلی¬استر پرشاخه کارشناسی ارشد 1393/12/03
صحرایی راضیه تهیه، بررسی خواص و کاربرد پلی‌اتیلن پیوندزده شده با پلی‌استر پرشاخه حاوی نانوذرات پالادیم به عنوان نانوکاتالیست موثر در واکنش سوزوکی و اکسایش الکل‌ها کارشناسی ارشد
یدالهی رحیم تعیین شرایط بهینه سنتز و کاربرد رزین مقاومت تر بر پایه پلی‌آکریل آمید گلی‌‌اکسال‌دار شده کارشناسی ارشد
اکرم رحیمی غشاهای کاتالیستی پلیمری بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی- نانو ذرات فلزی: تهیه، شناسایی و کاربرد کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/10
عذرا رحمانی نانوکامپوزیت‌های پلی‌آکریل‌آمید بر پایه اکسید گرافن : تهیه و بررسی خواص دکتری دانلود 1395/07/03
فریبا رزمی تهیه و بررسی خواص غشا نانوفیلتراسیون پلی یورتانی بر پایه نسل‌های مختلف پلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/30
محمدعلی رسولی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس رضایی شرین آبادی پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای جدید با لیگاندایمینی در فاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1384
افروز زیرک زاده سنتز و شناسایی و کار برد گونه های جدید پلی اکریل آمید بهبود یافته حامل گروه ایمین در واکنش هک کارشناسی ارشد دانلود 1384
مصطفی زمانی رودبارکی عنوان به انگلیسی: Preparation of poly vinyl alcohol-graphene Nano composites and investigation of their flammability properties کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
کچوئی زهرا سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از پلیمرهای عامل دار بر پایه پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلرید کارشناسی ارشد
کچوئی زهرا سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از پلیمرهای عامل‌دار بر پایه پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلرید کارشناسی ارشد
مریم ساجدی تهیه و کاربرد غشای کاتالیستی پلیمری بر پایه PVDF / نانولوله‌های کربنی عامل‌دار حاوی نانوذرات کبالت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
نادری زاده سارا بررسی اثر هم افزایی نانوبلورهای نشاسته و سدیم مونت¬موریلونیت در تقویت زیست‌نانوکامپوزیت های بر پایه ی آلیاژ نشاسته/ پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد
پوراسماعیل سجاد شبکه‌های پلیمری در هم رفته نانو کامپوزیتی بر پایه ژلاتین : بررسی ارتباط ساختار - خواص کارشناسی ارشد
طباطبایی قمی سید علی 1- اصلاح روش تهیه فتالیمید 2- اصلاح روش تهیه سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید 3- نوآوری در ایجاد دانش آزمایشگاهی تولید N- سیکلوهگزیل تیو فتالیمید از طریق تراکم فتالیمید و سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید با استفاده از امولسیفایر نونیل فنل اتوکسیله شده کارشناسی ارشد
حسینی سید مصطفی سنتز و کاربردهای پلی (متیل متاکریلات) شبکه ای عامل دار شده آمینی به عنوان یک رزین اسکونج کننده مؤثر کارشناسی ارشد
منصوری فر سیده سعیده تهیه و کاربرد غشا کامپوزیتی بر پایه‌ی پلی آمید-نانوذرات پالادیوم به عنوان غشا کتالیستی در واکنش جفت شدن سوزوکی کارشناسی ارشد
پریچهر سرانجام پور سنتز یک مرحله ایی مشتقات جدید از تیوباربیتوریک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1386
ایران پور سعید سنتز سورفکتانت پلی استری محلول در آب بر پایه پلی اتیلین گلیکول و بررسی خواص و عملکرد آن در پلیمریزاسیون امولسیونی کارشناسی ارشد
اکبری شاد سعید تصحیح, ترجمه و شرح باب ششم ( محلول ها) کتاب الریاض الکبیر منسوب به جابربن حیان کارشناسی ارشد
سوده سلیمان فرهانی تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری در هم رفته بر پایه‌ی ژلاتین و پلی (اکریل آمید) از طریق فرایند نوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
محمدی سمیه تهیه نانوکامپوزیت های پلی آمید - خاک رس اصلاح شده و بررسی خواص مربوطه کارشناسی ارشد
نوروزیان لکوان سمیه تهیه و اصلاح آب‌دوستی غشا اولترافیلتراسیون بر پایه‌ی نایلون ‎۶ به وسیله کوپلیمر آکریل آمید-مالئیک انیدرید کارشناسی ارشد
سلیمان فرهانی سوده تهیه و بررسی خواص شبکه های پلیمری در هم رفته بر پایه‌ی ژلاتین و پلی (اکریل آمید) از طریق فرایند نوری کارشناسی ارشد
طیب شاه علی زاده تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت‌های پلیمرهای رسانا/گوگرد بر پایه پلی آنیلین به عنوان کاتد در باتری‌های با دانسیته انرژی بالای لیتوم - گوگردی دکتری دانلود 1396/11/23
طیب شاه علی زاده تهیه، بررسی خواص و کارایی غشاهای سلولز استات اصلاح شده با پلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
امید شجاعی مطالعه ویژگیها, سنتز و کاربرد فعال کننده های پربورات و پرکربنات در منسوجات کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرید شیخ حسنی اصلاح غشاء PVDF‎ با استفاده از پلی استر پرشاخه بر اساس تکنیک کامپوزیت لایه نازک (TFC‎) به منظور تهیه نانوفیلتر و بهبود خواص آبدوستی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
آسیایی صحنه شراره السادات انتقال شیشه‌ای در نانو کامپوزیتهای پلیمری: بررسی اثر اتصالات عرضی و حضور نانو ذرات بر دامنه حرکات بخشی (سگمنتی) کارشناسی ارشد
مهدی صادق زاده باویل علیائی سنتز و شناسائی کوپلیمرهای N‎- ترسیوبوتیل آکریل آمید و کاربردشان در تهیه غشاءهای با حفرات نانو کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
راضیه صحرایی تهیه، بررسی خواص و کاربرد پلی‌اتیلن پیوندزده شده با پلی‌استر پرشاخه حاوی نانوذرات پالادیم به عنوان نانوکاتالیست موثر در واکنش سوزوکی و اکسایش الکل‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نشاط صفارزاده بررسی تجزیه‌زیستی پلی یورتان توسط مخمرهای بومی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
حامد صمدی ملایوسفی سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلی اکریل آمیدهای عامل‌دار شده با زنجیرهای فلوئوره به عنوان نسل جدید کاتالیزورهای انتقال فاز کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/23
شاه علی زاده طیب تهیه، بررسی خواص و کارایی غشاهای سلولز استات اصلاح شده با پلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد
سید علی طباطبایی قمی 1- اصلاح روش تهیه فتالیمید 2- اصلاح روش تهیه سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید 3- نوآوری در ایجاد دانش آزمایشگاهی تولید N- سیکلوهگزیل تیو فتالیمید از طریق تراکم فتالیمید و سیکلو هگزیل سولفنیل کلرید با استفاده از امولسیفایر نونیل فنل اتوکسیله شده کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسینعلی طباطبائی نقش فونتیک در اصلاح تکلم اشخاصی که شکاف کام آنها مرتب گردیده است دکتری 1341
افروز عاطفی تهیه و بررسی خواص هیدروژل های پزشکی عامل دار شده بر پایه گیاه دم اسب کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
رضایی شرین آبادی عباس پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزورهای جدید با لیگاندایمینی در فاز آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
درین عفت سنتز و بررسی خواص تعلیق کننده‌های یونی بر پایه پلی آکریل آمید کارشناسی ارشد
کامیابی علی اصغر سنتز و کاربرد پلیمرهای اپوکسی پرشاخه برای تهیه غشای کامپوزیتی جدید بر پایه سلولز استات کارشناسی ارشد
فرازین علیرضا بررسی و تعیین برخی خصوصیات ساختار ریز (میزان گرافت‌شدگی، میزان پلی بوتادی‌ان و درصد شبکه‌ای شده ) پلی استایرن مقاوم به ضربه بر پایه روش های جزء به جزء کردن کارشناسی ارشد
مجتبی عنایتی نوک بررسی و تعیین ساختار ریز (میزان شاخه دار بودن, میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن سبک گرید LF 0200 به کمک طیف بینی FTIR کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجتبی عنایتی نوک مطالعه ارتباط ساختار و خواص و ریزساختار پلی‌پروپیلن با مقاومت ضربه بالا با تاکید بر برخی روش‌های نوین جزء به جزء کردن پلیمر دکتری دانلود 1390/02/28
نادر غلامی تهیه و کاربرد غشا پلی اتر سولفون حاوی نانوذرات گرافن اکسید سولفونه به منظور افزایش عملکرد و کاهش گرفتگی غشا در نانوفیلتراسیون دکتری دانلود 1397/06/31
فائزه فیاضی تهیه، بررسی خواص و کاربرد غشاء پلی سولفون شامل نانو ذرات پالادیوم به عنوان غشاء کاتالیزوری جهت انجام واکنش سوزوکی و اکسیداسیون الکل ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
اردشیری فاطمه اصلاح آب‏دوستی غشای پلی اتر سولفون (PES) بااستفاده از کوپلیمر استایرن – مالئیک انیدرید (SMA) بهبود یافته با دی اتانول آمین کارشناسی ارشد
فیاضی فائزه تهیه، بررسی خواص و کاربرد غشاء پلی سولفون شامل نانو ذرات پالادیوم به عنوان غشاء کاتالیزوری جهت انجام واکنش سوزوکی و اکسیداسیون الکل ها کارشناسی ارشد
علیرضا فرازین بررسی و تعیین برخی خصوصیات ساختار ریز (میزان گرافت‌شدگی، میزان پلی بوتادی‌ان و درصد شبکه‌ای شده ) پلی استایرن مقاوم به ضربه بر پایه روش های جزء به جزء کردن کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
رزمی فریبا تهیه و بررسی خواص غشا نانوفیلتراسیون پلی یورتانی بر پایه نسل‌های مختلف پلی استر پرشاخه کارشناسی ارشد
شیخ حسنی فرید اصلاح غشاء PVDF‎ با استفاده از پلی استر پرشاخه بر اساس تکنیک کامپوزیت لایه نازک (TFC‎) به منظور تهیه نانوفیلتر و بهبود خواص آبدوستی آن کارشناسی ارشد
بلورچیان فریدون ضایعات و بیماریهای زبان
متولی زاده فرشاد سنتز, شناسایی و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر استایرن-متیل متاکریلات/خاک رس کارشناسی ارشد
عباس فرمانی سنتز و اصلاح از طریق پوشش دهی پلیمری نانو کریستال های سوپر پارامغناطیس دارای توزیع یکنواخت و سایز کنترل شده جهت کاربردهای زیستی دکتری دانلود 1395/07/17
کیومرث فرهادی سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
قنبری فیروز فرمولاسیون و ساخت رنگ‌های کنترل امواج الکترومغناطیسی در نواحی طیفی مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی کارشناسی ارشد
بهار فروزش‌راد Removal of chromium hexavalent from groundwater using polymeric membrane containing functionalized metal-organic frameworks (MOF) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فیروز قنبری فرمولاسیون و ساخت رنگ‌های کنترل امواج الکترومغناطیسی در نواحی طیفی مرئی، مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/21
نسترن کاظمی بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده‌مندی‌ها در سیالات زنجیری با بکارگیری مدل SAFT-VR‎ کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
محدثه کاظمی شریعت پناهی تهیه و کابرد غشای پلی اترسولفون اصلاح شده بوسیله نانو تیوب کربن پوشیده شده از نیکل، جهت استفاده در واکنش جفت شدن آریل هالیدها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محمد کاغذلو سنتز و بررسی خواص فوم های پلی یورتان حاوی نانو سیلیکا کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/20
علی اصغر کامیابی سنتز و کاربرد پلیمرهای اپوکسی پرشاخه برای تهیه غشای کامپوزیتی جدید بر پایه سلولز استات کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
زهرا کچوئی سنتز و کاربردهای دسته جدیدی از پلیمرهای عامل‌دار بر پایه پلی دی آلیل دی متیل آمونیوم کلرید کارشناسی ارشد دانلود 1386
کریمه کریمی تهیه غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌سولفون اصلاح‌شده جهت حذف فلزات سنگین از آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/07
نانکلی کیمیا زیست‌نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی(وینیل الکل)/ نانوبلور نشاسته/ نانورس: تهیه و بررسی ارتباط ساختار-خواص کارشناسی ارشد
فرهادی کیومرث سنتز پلی وینیل نیترات و بررسی خواص شیمی فیزیکی آن کارشناسی ارشد
آزاد یگانه جبری محاسبه پارامترهای سینتیکی واکنش تجزیه حرارتی پلی یورتان با تکنیک ترموگراویمتری و پیرولیز- کروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1384/11/09
امین گلجانیان تبریزی تهیه آلیاژهای پلی سولفون - پلی اکریلونیتریل بهبود یافته برای ساخت غشای نانو فیلتراسیون کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
احمدیان علم لیلا سنتز و شناسایی غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمری تبادل پروتون برای کاربرد در پیل سوختی پلیمری
حمید ماهرانی تهیه غشا الیاف توخالی بهبودیافته از طریق یک نانوکامپوزیت پلی آمیدی لایه نازک حاوی گرافن اکساید اصلاح‌شده به منظور بهبود گرفتگی در نانوفیلتراسیون کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فرشاد متولی زاده سنتز, شناسایی و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر استایرن-متیل متاکریلات/خاک رس کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/19
عنایتی نوک مجتبی مطالعه ارتباط ساختار و خواص و ریزساختار پلی‌پروپیلن با مقاومت ضربه بالا با تاکید بر برخی روش‌های نوین جزء به جزء کردن پلیمر
عنایتی نوک مجتبی بررسی و تعیین ساختار ریز (میزان شاخه دار بودن, میزان کومونومر و درصد بلورینگی) پلی اتیلن سبک گرید LF 0200 به کمک طیف بینی FTIR کارشناسی ارشد
کاظمی شریعت پناهی محدثه عنوان به انگلیسی: Preparation and application of PES/Ni-MWCNT as catalytic membrane in aryl-halide coupling reaction کارشناسی ارشد
مصلحی محسن عنوان به انگلیسی: Perparation of nanofiltration membrane by interfacial polymerization based on polyethylene terphtalate nanofibrous mat for desalination of water. کارشناسی ارشد
حشمتی محمد آزمایشات مشاهده‌ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن کارشناسی ارشد
کاغذلو محمد سنتز و بررسی خواص فوم های پلی یورتان حاوی نانو سیلیکا کارشناسی ارشد
مدنی محمد تهیه گرانول پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن در مقیاس نیمه صنعتی کارشناسی ارشد
بیتا محمدی تهیه و بررسی پلیمرهای درهم رونده برپایه ژلاتین و پلی آکریل آمید از طریق فرایند شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/07
سمیه محمدی تهیه نانوکامپوزیت های پلی آمید - خاک رس اصلاح شده و بررسی خواص مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین زاده محمد تقی سنتز پلیمر پر شاخه و کاربرد آن در اصلاح سطح و بهبود غشای پلی اتر سولفون در فرایند نانوفیلتراسیون
رسولی محمدعلی سنتز مشتقات فعال سطح فتی اسید آمیدو آلکیل کربوکسیلات /سولفونات کارشناسی ارشد
مهدی محمودیان سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلیمرهای (دی آلکیل دی آلیل آمونیوم کلرید) به عنوان کاتالیزور انتقال فاز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مهدی محمودیان اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی سولفونی به روش آلیاژکردن با کوپلیمرهای پلی سولفون دکتری دانلود 1392
محمد مدنی تهیه گرانول پلی اتیلن قابل شبکه ای شدن در مقیاس نیمه صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1384
یونس مرزبانی بهبود خواص مکانیکی رزین‌های پلی استر غیراشباع با استفاده از پلی استرهای پرشاخه برای کاربرد در پوشش‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بخشی مریم تهیه و بررسی نانو ذرات لاتکس کوپلیمر استایرن- آکویلونتیریل به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی بدون امولسیفایر کارشناسی ارشد
نوریه سادات مزینانی غشاهای ماتریس مخلوط PVDF/PVDF-g-PVP/TiO2: تهیه و کاربرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/04
چقازردی مصیب سنتز و شناسایی مواد فعال سطحی شانه ای جدید بر پایه ی پلیمرهای اکریلیک کارشناسی ارشد
محسن مصدق تهیه و بررسی خواص غشاهای نانوکامپوزیتی پلی‌اتر سولفون بر پایه گرافن اکسید اصلاح‌شده دکتری دانلود 1395/12/22
جباری مصطفی تهیه غشای کامپوزیتی سلولزی برای باتری روی - اکسید نقره (Zn- AgO‎ ) کارشناسی ارشد
زمانی رودبارکی مصطفی عنوان به انگلیسی: Preparation of poly vinyl alcohol-graphene Nano composites and investigation of their flammability properties کارشناسی ارشد
محسن مصلحی عنوان به انگلیسی: Perparation of nanofiltration membrane by interfacial polymerization based on polyethylene terphtalate nanofibrous mat for desalination of water. کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
سعیده منصوری فر تهیه و کاربرد غشا کامپوزیتی بر پایه‌ی پلی آمید-نانوذرات پالادیوم به عنوان غشا کاتالیستی در واکنش جفت شدن سوزوکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
امیرصادقی مهدی سنتز و کاربردهای کاتالیزورهای انتقال فازباساپورت پلیمری و کاربرد آنها در واکنشــهای شیمـی آلـی کارشناسی ارشد
امیرصادقی مهدی تهیه پلی آکریل آمید پرشاخه حاوی گروه‌های آمونیوم چهارتایی با استفاده از پتاسیم دی‌پریداتوکوپرات و استفاده از آن به عنوان کاتالیست انتقال فاز در تعدادی از واکنش‌های آلی
صادق زاده باویل علیائی مهدی سنتز و شناسائی کوپلیمرهای N‎- ترسیوبوتیل آکریل آمید و کاربردشان در تهیه غشاءهای با حفرات نانو کارشناسی ارشد
محمودیان مهدی سنتز، بررسی خواص و کاربرد پلیمرهای (دی آلکیل دی آلیل آمونیوم کلرید) به عنوان کاتالیزور انتقال فاز کارشناسی ارشد
محمودیان مهدی اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی سولفونی به روش آلیاژکردن با کوپلیمرهای پلی سولفون
منصوره مهدوی زفرقندی عنوان به انگلیسی: Synthesis ,characterization and application of cellulosic membrane with Ag nano particle کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
دهستانی آزاد موسی تهیه و کاربرد غشای لایه نازک کامپوزیتی بر پایه پلی¬اترسولفون بهبود یافته و پلی¬استر پرشاخه کارشناسی ارشد
حسین مولوی تهیه غشاء ماتریس مختلط بر پایه چارچوب‌های فلزی-آلی عامل‌دار شده/ پلی اتر سولفون و کاربرد آن در جداسازی CH4/CO2 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
سارا نادری زاده بررسی اثر هم افزایی نانوبلورهای نشاسته و سدیم مونت¬موریلونیت در تقویت زیست‌نانوکامپوزیت های بر پایه ی آلیاژ نشاسته/ پلی وینیل الکل کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/07
کیمیا نانکلی زیست‌نانوکامپوزیت‌های هیبریدی پلی(وینیل الکل)/ نانوبلور نشاسته/ نانورس: تهیه و بررسی ارتباط ساختار-خواص کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
کاظمی نسترن بررسی مشتقات اول و دوم خواص ترمودینامیکی و قاعده‌مندی‌ها در سیالات زنجیری با بکارگیری مدل SAFT-VR‎ کارشناسی ارشد
هدی نصیرا زیست‌نانو کامپوزیت‌های ژلاتین - گرافن : تهیه و بررسی ارتباط ساختار و خواص دکتری دانلود 1395/03/24
سمیه نوروزیان لکوان تهیه و اصلاح آب‌دوستی غشا اولترافیلتراسیون بر پایه‌ی نایلون ‎۶ به وسیله کوپلیمر آکریل آمید-مالئیک انیدرید کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/05
پیام هاشمی تهیه و کاربرد کاتالیزور ناهمگن پالادیم بر پایه پلیمر اصلاح شده جهت واکنش سوزوکی- میارا کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
اروج پور وحید بررسی و سنتز آلدوکسیم و کتوکسیم‌ها در استخراج مس از لیچ لیکور کارشناسی ارشد
احسان یوسف زاده تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم در برابر حلال از طریق انجام واکنش تشکیل پیوند کربن - کربن بر روی پلی سولفون کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مرزبانی یونس بهبود خواص مکانیکی رزین‌های پلی استر غیراشباع با استفاده از پلی استرهای پرشاخه برای کاربرد در پوشش‌ها کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر مهدوی پژوهشی 61112725 طبقه دوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در نانوفناوری 6102012 3 01 | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
سنتز پلیمر 6102628 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سنتز پلیمر 6102628 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/27(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
سنتز و سینتیک پیشرفته پلیمرها 6102621 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
شناسایی مواد پلیمری 6102488 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
سنتز پلیمر 1 6102470 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/01 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سنتز پلیمر 2 6102466 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2