بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 46 نتیجه
از 1
 
کامران اخباری

کامران اخباری 

دانشیار
شماره تماس: 61113734
پست الکترونیکی: 
مهدی ادیب

مهدی ادیب 

استاد
شماره تماس: 61113736
پست الکترونیکی: 
احمد امیری

احمد امیری 

استادیار
شماره تماس: 61113734
پست الکترونیکی: 
ماندانا بحری

ماندانا بحری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی 

استاد
شماره تماس: 61113672
پست الکترونیکی: 
فرزانه برومندیزدی

فرزانه برومندیزدی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
حسن به نژاد

حسن به نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113639
پست الکترونیکی: 
هوشنگ پیرالهی

هوشنگ پیرالهی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
احمد توسلی

احمد توسلی 

استاد
شماره تماس: 61113643
پست الکترونیکی: 
فرناز جعفرپور

فرناز جعفرپور 

دانشیار
شماره تماس: 61112480
پست الکترونیکی: 
مجید جواهری

مجید جواهری (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: 61112628
پست الکترونیکی: 
مجید حمزه لو

مجید حمزه لو (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 61112625
پست الکترونیکی: 
سپیده خویی

سپیده خویی 

استاد
شماره تماس: 61112896
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدصادق ربانی رانکوهی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر 

استاد
شماره تماس: 61112726
پست الکترونیکی: 
محمدحسین رفیعی فنود

محمدحسین رفیعی فنود (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار 

استادیار
شماره تماس: 02166415750
پست الکترونیکی: 
افسانه زنوزی

افسانه زنوزی 

دانشیار
شماره تماس: 61112988
پست الکترونیکی: 
حسن سرشتی

حسن سرشتی 

استاد
شماره تماس: 61113735
پست الکترونیکی: 
سیداحمد سعادتمندی

سیداحمد سعادتمندی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
مجید سعیدی

مجید سعیدی 

استادیار
شماره تماس: 61112578
پست الکترونیکی: 
ژانت سلیمان نژاد

ژانت سلیمان نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113734
پست الکترونیکی: 
علیرضا شایسته

علیرضا شایسته 

دانشیار
شماره تماس: 61113706
پست الکترونیکی: 
علی رضا شاکری

علی رضا شاکری 

استاد
شماره تماس: 61113812
پست الکترونیکی: 
ناصر شریفی سنجانی

ناصر شریفی سنجانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61112488
پست الکترونیکی: 
فرزانه شمیرانی

فرزانه شمیرانی 

استاد
شماره تماس: 02161112481
پست الکترونیکی: 
نیکو صدیقی

نیکو صدیقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علی طاهری نجف آبادی

علی طاهری نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161113301
پست الکترونیکی: 
حمیرا ظفرقندی

حمیرا ظفرقندی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

منصور عابدینی (بازنشسته)

شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا عباسی

علیرضا عباسی 

استاد
شماره تماس: 61113644
پست الکترونیکی: 
طاهر علیزاده

طاهر علیزاده 

استاد
شماره تماس: 61112788
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرامرز علوی مقدم (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی فامیل فرنیا

سیدمرتضی فامیل فرنیا 

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
فرنوش فریدبد

فرنوش فریدبد 

دانشیار
شماره تماس: 61113813
پست الکترونیکی: 
معصومه فروتن

معصومه فروتن 

استاد
شماره تماس: 61112896
پست الکترونیکی: 
جهانبخش قاسمی

جهانبخش قاسمی 

استاد
شماره تماس: 02161112726
پست الکترونیکی: 
ناصر قائمی

ناصر قائمی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
مهدی قندی

مهدی قندی 

استاد
شماره تماس: 61112250
پست الکترونیکی: 
ابراهیم کیان مهر

ابراهیم کیان مهر 

استاد
شماره تماس: 02161112488
پست الکترونیکی: 
محمد رضا گنجعلی

محمد رضا گنجعلی 

استاد
شماره تماس: 61112294
پست الکترونیکی: 
علی مقاری

علی مقاری 

استاد
شماره تماس: 61113307
پست الکترونیکی: 
حسین مهدوی

حسین مهدوی 

استاد
شماره تماس: 61112725
پست الکترونیکی: 
علی نعمتی خراط

علی نعمتی خراط 

استاد
شماره تماس: 61112499
پست الکترونیکی: 
پرویز نوروزی

پرویز نوروزی 

استاد
شماره تماس: 61112294
پست الکترونیکی: 
مجید واحدی

مجید واحدی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 46 نتیجه
از 1