بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بخش آنالیز عنصری آزمایشگاه مرکزی بخش پرتو ایکس- دستگاه XRF NMR - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه بدون دخانیات آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه ساختمان پردیس علوم آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه شیمی تجزیه

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

اخبار اخبار

شروع به کار دستگاه XRD در آزمایبشگاه مرکزی
شروع به کار دستگاه XRD در آزمایبشگاه مرکزی
به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند دستگاه XRD واقع در آزمایشگاه مرکزی آماده خدمات رسانی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت آزمایشگاه مرکزی Sciencelabs.ir قسمت آزمایشگاه مرکزی شماره یک مراجعه نمایید.
برنامه تحصیلی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400
برنامه تحصیلی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400
برنامه تحصیلی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400 برنامه امتحانی مقطع ارشد و دکتری نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400
فرم درخواست های حذف ترم
فرم درخواست های حذف ترم
لطفا درخواست های حذف ترم بدون احتساب در سنوات را در قالب این فرم (کلیک کنید) برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 صرفا تا تاریخ 15/3/1400 به دفاتر آموزشی دانشکده ها ارسال نمائید تا در جلسه کمیسیون موارد خاص پردیس علوم بررسی شود. بدیهی است به درخواست...
فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰
فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰
دانشجویان گرامی، فایل پیوست ( کلیک کنید) شامل فرم های جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی است. فایل های آیین نامه آموزشی و فایل راهنما (Read me) را نیز مطالعه کنید. موفق باشید. علیرضا شایسته معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی
جدول میز خدمت
جدول میز خدمت
قابل توجه همه دانشجویان محترم : جهت مشاهده جدول زمانبندی میز خدمت دانشکده شیمی کلیک نمایید.