بخش های دانشکده بخش های دانشکده

بخش آنالیز عنصری آزمایشگاه مرکزی بخش پرتو ایکس- دستگاه XRF NMR - آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران دانشگاه بدون دخانیات آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه ساختمان پردیس علوم آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه های آموزشی آزمایشگاه شیمی تجزیه

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

اخبار اخبار

گذراندن آزمون ( آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه )حسب مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ، برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ورودی93 به بعد الزامی است. برای دریافت جزوه و اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.

گذراندن آزمون ( آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه )حسب مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ، برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ورودی93 به بعد الزامی است. برای دریافت جزوه و اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.


قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی


گذراندن آزمون ( آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه )حسب مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی ، برای تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ورودی93 به بعد الزامی است.

enlightenedبرای دریافت جزوه کلیک نمائید.

تاریخ امتحان : چهارشنبه 96.10.13 ساعت 17-15

محل امتحان : کلاس 272واقع در طبقه دوم پردیس علوم آموزش سابق