نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتاب شیمی از دارالفنون تا دانشگاه تهران

کتاب شیمی از دارالفنون تا دانشگاه تهران


 

کتاب شیمی از دارالفنون تا دانشگاه تهران منتشر شد

این کتاب که تاریخ یکصدساله شیمی ایران را بازگو می کند به همت  خانم راحله رستمیان دانشجوی دکتری شیمی و زیر نظر سرکار خانم  دکتر خوئی و جناب آقای دکتر مقاری تدوین شد.