نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰

فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰


دانشجویان گرامی،
فایل پیوست شامل فرم های جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی است. فایل های آیین نامه آموزشی و فایل راهنما (Read me) را نیز مطالعه کنید. موفق باشید.
 
علیرضا شایسته
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی