نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰

فرم های جدید تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰


دانشجویان گرامی،
فایل پیوست  ( کلیک کنید) شامل فرم های جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی است. فایل های آیین نامه آموزشی و فایل راهنما (Read me) را نیز مطالعه کنید. موفق باشید.
 
علیرضا شایسته
معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی