نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آنالیز آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

فرم های آنالیز آزمایشگاه مرکزی دستگاهی


آدرس: تهران، خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، طبقه زیر همکف، آزمایشگاه مرکزی دستگاهی. ایمیل:utsciencelabs@gmail.com و وبسایت :www.sciencelabs.ir شماره تماس دفتر پذیرش 02161113300