نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عکس های قدیمی از دانشکده

عکس های قدیمی از دانشکده


 آقای دکتر عیسی صدیق (اولین رئیس دانشکده علوم و دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی، استاد اصول و تاریخ آموزش و پرورش، فارغ التحصیل از دانشسرای ورسای، لیسانس ریاضی از دانشگاه پاریس، دکترای فلسفه از دانشگاه کلمبیا)

 

یکی از تالارهای درس دانشکده علوم، سال 1334

 

منبع: کتاب شیمی از دارالفنون تا دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1394