نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به کار دستگاه DLS در آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

شروع به کار دستگاه DLS در آزمایشگاه مرکزی دستگاهی


روش پراکندگی نور دینامیکی (DLS) برای مطالعه اندازه  و بار سطحی نانو ذرات به تازگی در ازمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران شروع به کار نموده است. جهت اطلاع از قیمت ها و مشخصات دستگاه به می توانید به وبسایت آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمائید.