نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به کار دستگاه DLS در آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

روش پراکندگی نور دینامیکی (DLS) برای مطالعه اندازه  و بار سطحی نانو ذرات به تازگی در ازمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران شروع به کار نموده است. جهت اطلاع از قیمت ها و مشخصات دستگاه به می توانید به وبسایت آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمائید.