نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع به فعالیت دستگاه XRF

شروع به فعالیت دستگاه XRF


بدینوسیله به اطلاع می رساند دستگاهدXRF در آزمایشگاه مرکزی مجددا شروع به فعالیت نموده است. جهت اطلاع از شرایط، به وبسایت آزمایشگاه مرکزی به آدرس sciencelabs.ir مراجعه نمایید.