نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی سایت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران

راه اندازی سایت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران


سایت آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران، در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع تر در آبان ماه سال 1394با حضور معاون علمی ریاست جمهوری، رییس دانشگاه تهران و جمعی از مسئولین دانشگاه و پردیس علوم افتتاح شد.آزمایشگاه مرکزی دستگاهی شامل آزمایشگاه شماره یک واقع در زیرزمین  دانشکده شیمی و آزمایشگاه شماره دو واقع در دانشکده فیزیک  می باشد