نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانلود جزوه "ایمنی در آزمایشگاه های شیمی" خانم دکتر سلیمان نژاد

دانلود جزوه "ایمنی در آزمایشگاه های شیمی" خانم دکتر سلیمان نژاد


  دانشجویان محترم دانشکده شیمی (مقطع کارشناسی) ، فایل جزوه ی " ایمنی در آزمایشگاه های شیمی " مدرس خانم دکتر ژانت سلیمان نژاد را میتوانند از این قسمت دانلود نمایند.