نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-1396

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-1396


پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسه کمیته منتخب و شورای آموزشی دانشگاه ( تاریخ 1395/12/10 ) و استعلام صورت گرفته از پردیس ها و دانشکده ها  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-1396 (صفحه اول ،  صفحه دوم )  ارسال می‌گردد.

موارد ذیل برای اجرای صحیح تقویم مذکور تاکید می‌گردد:

۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.

۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم مربوط را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.

۳- برای اعلام به موقع نمرات پس از پایان مهلت ذکر شده در تقویم بررسی و پیگیری و طبق مصوبات مربوط اقدام شود.