نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری از آخرین برنامه های درسی مصوب واحدها

آخرین برنامه‌های درسی مصوب (مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه و یا مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای رشته های دایر در دانشگاه به تفکیک واحدها و مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در قسمت برنامه های درسی سایت معاونت آموزشی دانشگاه بارگذاری گردیده است. (از اینجا دانلود کنید)