نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهره برداری از آخرین برنامه های درسی مصوب واحدها

بهره برداری از آخرین برنامه های درسی مصوب واحدها


آخرین برنامه‌های درسی مصوب (مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه و یا مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای رشته های دایر در دانشگاه به تفکیک واحدها و مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در قسمت برنامه های درسی سایت معاونت آموزشی دانشگاه بارگذاری گردیده است. (از اینجا دانلود کنید)