نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر شریفی

آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر شریفی


اطلاعات سرپرست آزمایشگاه : آقای ناصر شریفی سنجانی

 

زمینه کاری آزمایشگاه:

کمپوزیت های و نانو کمپوزیت ها