نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر سپیده خوئی

آزمایشگاه شیمی پلیمر دکتر سپیده خوئی


سرپرست آزمایشگاه : سپیده خویی

زمینه کاری آزمایشگاه:

   ساخت پلیمرهای خطی و شاخه دار به طریقه پلیمریزاسیون تراکمی

   ساخت نانوذرات حاوی دارو جهت استفاده در دارورسانی

   ساخت نانوکامپوزیتهای خود ترمیم شونده