نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر ژانت سلیمان نژاد

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر ژانت سلیمان نژاد


سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر ژانت سلیمان نژاد

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • پژوهش های اخیر ما به سه دسته تقسیم می‌شوند: (الف) سنتز وشناسایی ترکیبات سوپرامولکول معدنی و نانو ساختارهای آنها (ب) بررسی برهم کنش‌های غیرکووالانس با استفاده از روش‌های  تجربی و محاسباتی،  و (ج) مهندسی بلور (طراحی و سنتز ترکیبات سوپرامولکول برای کاربرد خاص)
  •