نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر علیرضا بدیعی

آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر علیرضا بدیعی


 سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر علیرضا بدیعی


زمینه کاری آزمایشگاه:

سنتز نانومواد معدنی متخلخل و عاملدار کردن سطح آن ها با گونه های متفاوت برای کاربرد در حذف آلاینده های آلی و معدنی، دارورسانی، کاتالیست و سنسورهای نوری