نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر علیرضا عباسی

آزمایشگاه شیمی معدنی آقای دکتر علیرضا عباسی


سرپرست آزمایشگاه :  آقای دکتر علیرضا عباسی

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • سنتز مواد نانو متخلخل: پلیمرهای کئوردیناسیون (CP)، چارچوب های فلز-آلی (MOF)  و عامل دار کردن آن ها، نانو کامپوزیت چارچوب های فلز-آلی، هیبریدهای معدنی-آلی بر پایه کلاسترهای پلی اکسومولیبدات
  • و بررسی کاربرد کاتالیزوری، جذب و ذخیره سازی گازها و دارورسانی آن