نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر معصومه فروتن

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر معصومه فروتن


سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر معصومه فروتن

 

زمینه کاری آزمایشگاه:

موضوع پژوهشی در حال حاضر: شبیه سازی دینامیک مولکولی نانوساختارها
موضوعات پژوهشی قبلی: الف) ترمودینامیک محلولها (تجربی و مدل سازی)
ب) دینامیک آشوبناک