نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر علیرضا شایسته

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر علیرضا شایسته


سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر علیرضا شایسته

زمینه کاری آزمایشگاه:

Molecular spectroscopy, Computational chemistry