نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر حسن به نژاد

آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر حسن به نژاد


اطلاعات سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر حسن به نژاد

 زمینه کاری آزمایشگاه:

  •  بررسی ویژگی های ترموفیزیکی (تعادلی و غیرتعادلی) سیستم ها خصوصاً در نقاط بحرانی
  •  شبیه سازی سیتم های فیزیکی متفاوت (فلزی، پلیمری، ترکیبات نانوساختار کربنی)
  •  شبیه سازی و بررسی تجربی فرآیند جذب سطحی