نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر مجید حمزه لو

آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای دکتر مجید حمزه لو


سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر مجید حمزه لو

زمینه کاری آزمایشگاه:

تجربی: ( ترمودینامیک، خواص انتقالی، خواص ترموفیزیکی، جذب سطحی، کشش سطحی، سینتیک واکنشهای شیمیایی)
تئوری: (معادله حالت، خواص انتقالی)
کاربردی: داروها، تصفیه فاضلاب، خواص ترمودینامیکی