نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی قندی

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی قندی


سرپرست آزمایشگاه :  آقای دکتر مهدی قندی

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • سنتز
  • مکانیزم واکنش ها
  • کاتالیست
  • فیتوشیمی