نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی ادیب

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر مهدی ادیب


سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر مهدی ادیب

زمینه کاری آزمایشگاه:

  •  سنتز برخی ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی
  •  سنتز ترکیبات آلی در محیط آبی
  •  سنتز بدون حلال ترکیبات آلی
  •  سنتز و بررسی ساختار برخی نانوکاتالیزورهای پالادیوم و مس و کاربرد آنها در شیمی آلی
  •  سنتز برخی نانوذرات مغناطیسی و کاربرد آنها در واکنشهای آلی