نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر فرناز جعفرپور

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر فرناز جعفرپور


سرپرست آزمایشگاه : خانم دکتر فرناز جعفرپور

زمینه کاری آزمایشگاه:

  • کاربرد فلزات واسطه در فعال سازی پیوندهای C-H جهت ساخت پیوندهای کربن-کربن و کربن-هترواتم
  • بررسی واکنش های حلقه افزایی به واسطه کاتالیست پالادیوم جهت سنتز هتروسیکل ها و کربوسیکل ها