نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر ابراهیم کیانمهر

آزمایشگاه شیمی آلی دکتر ابراهیم کیانمهر


سرپرست آزمایشگاه : آقای دکتر ابراهیم کیانمهر
زمینه کاری آزمایشگاه:

  • سنتز ترکیبات آلی به کمک کاتالیزورهای بر پایه فلزات واسطه  نظیر پالادیم، روتنیم، مس و نیکل
  • لغات کلیدی: فعالسازی پیوند کربن – هیدروژن ، تشکیل پیوند کربن- کربن ، تشکیل پیوند کربن- هترواتم ، کاتالیز هموژن و هتروژن
  • ایجاد و کنترل فعالیت در پیوند های کربن – هیدروژن خصوصا در دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  ایجاد پیوند کربن – کربن به منظور عامل دار کردن آرن ها و هتروآرن ها  بدون نیاز به گروه های فعال کننده و مستقیما از طریق پیوند های کربن – هیدروژن یک استراتژی مهم و با کارایی بالا در زمینه عامل دارکرن آرن ها و هترو آرن ها محسوب می شود.  استفاده از کاتالیزورهای فلزات واسطه به منظور توسعه روش فوق در سنتز ترکیبات آلی در حال حاضر در این گروه تحقیقاتی در دست بررسی است.