نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخبار کارگاه ها

اخبار کارگاه ها


 

1- کارگاه تخصصی پراش پرتو ایکس تک بلور در خرداد ماه سال جاری در دانشکده شیمی برگزار شد.

2- کارگاه استفاده از برخی نرم افزارهای تخصصی در دانشکده شیمی در تیرماه سال جاری برگزار شد.