بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سپیده خویی

سپیده خویی

سپیده خویی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ستاری احمد مطالعات داخل آزمایشگاهی نانو ذرات حاوی داروی آبدوست (Cisplatin‎) تهیه شده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر آبدوست، آبگریزو دوگانه دوست کارشناسی ارشد
شقاقی بهراد سنتز کوپلیمر شانه ای دوگانه دوست بر پایه PEG‎ و PCL‎ جهت تهیه نانو ذرات حامل دارو کارشناسی ارشد
رحیمی بنه کاغی حسن تهیه و بررسی نانو ذرات ستاره‌های و گل آفتابگردانی حاوی دارو از تری بلاکهای دو گانه دوست پلی استری کارشناسی ارشد
علیجانوید حمید هادی در جستجوی مکانیزم مقاومت پرتویی مدل کشت اسفروئید: بررسی بیان ژن ATM در دو مدل کشت تک لایه و اسفروئید از سلولهای سرطان پروستات انسانی 145 DU پس از تابش گاما کارشناسی ارشد
رحمت الله زاده رضا سنتز مایسلهای پلیمری آمفیفیلیک حاوی فولات به عنوان نانو حاملهای هدفمند شده جهت تشخیص سرطان کارشناسی ارشد
امیرسرداری زهرا بررسی خواص دی الکتریک چسب‌های اپوکسی حاوی ذرات کربن نانو تیوب چند دیواره کارشناسی ارشد
کچوئی زهرا تهیه چسب هادی الکتریسیته خود ترمیم شونده بر پایه نانوکامپوزیت های (پلیمر/ گرافن و نانولایه های گرافیت) با استفاده از گرافیت طبیعی دکتری
حسن زاده سلمان تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو کارشناسی ارشد
حسن زاده سلمان تهیه "نانوذرات میسلی مخلوط شده" از کوپلیمرهای دسته‌ای دوگانه دوست و انجام مطالعات آزادسازی و گیراندازی دارو بر اساس "برهمکنشهای این ذرات با دارو"
زمانی سمیه تهیه و شناسایی پلی ( آمید- ایمید) فعال در برابر نور با استفاده از تکنیک مایکرو ویو کارشناسی ارشد
کرم دوست سولماز سنتز و شناسایی فیلم های هیبرید نانوکامپوزیتی پلی ایمید- سیلیکا به روش سل- ژل کارشناسی ارشد
رضایی شیرین آبادی عباس تهیه و شناسایی نانو کپسول‌های حاوی مواد تغییر فاز به روش پلیمریزاسیون مینی امولسیونی و مطالعه خواص حرارتی آن‌ها
یاسبلاغی شراهی علی تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشیده شده با پلی اتیلن گلیکول و کیتوزان به عنوان حامل هوشمند جدید برای رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد
حجاریان علیرضا کوپلیمریزاسیون پیوندی متیل متاکریلات روی لاتکس استیرن- بوتادین به کمک آغازگر آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل کارشناسی ارشد
فاضلی غلامرضا بررسی اثر تابش پرتو گاما بر توانایی کلنی‌زایی و میزان آسیب‌های DNA در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی Du 145 در دو مدل کشت اسفروئیدوتک لایه کارشناسی ارشد
صادقی فاطمه تهیه و شناسایی پلی یک سری از (آمید-ایمید)ها به عنوان پلیمرهای شناساگر نوری بوسیل مایکروویو کارشناسی ارشد
یوسفعلی زاده گونای اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با پلی اتیلن گلیکول ستاره‌ای شبکه‌ای شده مزدوج شده با فولیک اسید جهت استفاده در دارو رسانی کارشناسی ارشد
ایزدی مجید بررسی میزان ترمیم شکستگی رشته های DNA پس از تابش پرتوهای یونیزان در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145 در دو مدل کشت تکه لایه و اسفروئید با روش Comet assay کارشناسی ارشد
حاجی رمضان علی محدثه اصلاح چسبهای فنولیک با استفاده از نانو ذرات الاستومری حاوی گروههای اپوکسی با ساختار هسته - پوسته کارشناسی ارشد
زارعی کردکندی محسن سنتز نانو ذرات پلیمری آچار مانند حساس به pH‎ برای استفاده در سیستمهای دارورسانی کارشناسی ارشد
تقی زاده محمد بررسی مکانیسم مقاومت اسفروئیدها در برابر پرتوهای یونیزان: مقایسه میزان سطح پروتئین Rad51 قبل و بعد از تابش گاما در دو مدل کشت اسفروئید و تک لایه از سلول های DU145 کارشناسی ارشد
حسین زاده محمدتقی تهیه و بررسی نانو کپسول‌های پلیمری حاوی داروی لیپوفیل با استفاده از تری بلاکهای دوگانه دوست با مشارکت حلال روغنی کارشناسی ارشد
موسوی محمدرضا سنتز، شناسایی و ارزیابی نانومحمل جدید بر پایه‌ی کوپلیمر درختسان جهت دارورسانی کارشناسی ارشد
اکبری مرتضی تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت های پلی ایمید- سیلیکا فعال در برابر نور جهت کاربردهای ردیابی نوری کارشناسی ارشد
خبیری مرتضی بررسی اثرهایپرترمیابر بیان دو ژن EGF و ATM در مدل کشت تک لایه از سلول سرطانی پوست A431 کارشناسی ارشد
یعقوبیان مرتضی بررسی اثر سورفکتانت ها بر ایجاد نانو کپسول های حاوی پنیسیلین -جی در امولسیون مضاعف کارشناسی ارشد
کردانی مریم سنتز و شناسایی هیدروژل‌های دندریمری پلی استر - آمین قابل پخت برای دارورسانی و مهندسی بافت کارشناسی ارشد
نیک فرجام ناصر تهیه نانو ذرات اصلاح شده پلیمری با بار سطحی (هیدروفیلیسیتی سطحی) بالا جهت استفاده در سیستمهای نوین دارو رسانی کارشناسی ارشد
حسنی نرگس بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات کارشناسی ارشد
بیرامی ورهرام بررسی تاثیر نانوذرات پلی استایرن- بوتیل اکریلات بر قدرت چسبندگی نانوکامپوزیتهای پلی ایمید PMDA-ODA کارشناسی ارشد
باقری زرین قبائی یوسف اصلاح تک مرحله‌ای سطح نانوذرات آهن با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر PEG و PCL جهت دارو رسانی کنترل شده کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر خوئی پژوهشی 61112896 طبقه سوم دانشکده شیمی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث پیشرفته در پلیمرها 6102624 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی و تکنولوژی پوشش و چسب 6102459 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
آشنایی با صنایع شیمیایی ایران 6102614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6102461 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شیمی پلیمرها 6102550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه