بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

معصومه فروتن

معصومه فروتن

معصومه فروتن    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تقوی نصرآبادی امیر بررسی جذب سطحی برخی سیستم‌ها بر روی نانو تیوب‌های کربنی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
حدیدی ماسوله رقیه مطالعه دینامیکی حرکات نوسانی در نانوتیوب‌های کربنی کارشناسی ارشد
نیکویی زهرا بررسی روابط بین مشخصه‌های دینامیک کیاتیک گازهای غیر کروی با خواص انتقالی آنها کارشناسی ارشد
پوراسد سعید محاسبه ضرایب انتقالی و زمان آسایش سیالات از طریق نظریه انسکوگ اصلاح شده و مدل SAFT کارشناسی ارشد
میرزایی میلانی فاطمه بررسی پدیده تجمع در محلول‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و سورفکتانت‌ها کارشناسی ارشد
شکوه فهیمه بررسی تعادلات فازی آب - یخ محصور شده در ساختارهای نانو کارشناسی ارشد
مختاری میثم بررسی برخی از خواص شیمی فیزیکی سیستم‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و مواد تغییر فاز دهنده با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
فاطمی ششده محمود بررسی رفتار تجمعی سورفکتانت‌ها در محلول‌های حاوی نانولوله‌های بورونیتریدی کارشناسی ارشد
محمدی مرتضی مطالعه رفتار پراکندگی نانولوله‌های کربنی متجمع در مایعات یونی کارشناسی ارشد
حقیقی خمامی مرمر تاثیر ساختار زنجیر بر خواص ترمودینامیکی محلولهای دوتایی کوپلیمر کارشناسی ارشد
محمدپور مژده محاسبه خواص انتقالی گازهای نیتروژن، اکسیژن و مخلوط دوتایی آنها در دماهای بالا و چگالی پائین با استفاده از حالت های الکترونی مولکولی کارشناسی ارشد
ذکائی میمنت مطالعه رفتار شیمی فیزیکی آب بین نانو صفحات گرافن اکساید از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
ضرابی منا ترمودینامیک محلولهای آبی پلی وینیل کاپرولاکتوم؛ تعادل فازی کارشناسی ارشد
علی بالازاده مهتاب مطالعه برخی از خواص انتقالی سیستم‌های حاوی نانو لوله‌های کربنی و مخلوطی از حلال‌ها کارشناسی ارشد
درویشی مهدی مطالعه ترشوندگی و عبور آب و برخی از سیالات نفتی از گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
انصاریان مهدیه بررسی سینتیک تخریب حرارتی نانو کامپوزیتهای پلیمری با استفاده از روش‌های نوین شیمی سنجی کارشناسی ارشد
حق گو مهسا بررسی رفتار دینامیکی جذب DNA بر روی سطح گرافن اکسید و عبور آن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی کارشناسی ارشد
ستاره مهسا شبیه‌سازی خواص انتقالی مایعات یونی در نانو لوله‌های کربنی کارشناسی ارشد
مشاری مهشاد شبیه‌سازی حلالیت نانو لوله‌های کربنی استخلاف‌دار در آب کارشناسی ارشد
ستاریفرد وحید مطالعه عبور DNA تک زنجیره از نانو حفره گرافن با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی با نیروی هدایت شده کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر فروتن پژوهشی 61112896
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فیزیک 3 6102538 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک آماری پیشرفته 6102605 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 2 6102181 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک آماری 6102632 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک پیشرفته 6102238 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/22 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
شیمی فیزیک 2 6102536 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 2 6102181 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/30 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سینتیک و دینامیک شیمیایی 6102458 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/31 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 8 نتیجه
از 1