بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی نعمتی خراط

علی نعمتی خراط

علی نعمتی خراط    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61112499
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهنیا آوا بررسی واکنش کاتالیستی دیمری‌شدن متیل‌آکریلات توسط کمپلکس‌های روتنیوم کارشناسی ارشد
تمدنی جهرمی بهاره تهیه و شناسایی کمپلکس‌های روتنیم و کاربرد آنها در واکنشهای کاتالیستی مشتقات آمینی دکتری
بوری ‌آبادی حمید تهیه و شناسایی کامپوزیت مغناطیسی نانولوله‌های کربنی و بررسی امکان استفاده به عنوان حامل دارو کارشناسی ارشد
وثوقی رهبری زهرا استحصال آنتیموان از لچن آندی سرب کارشناسی ارشد
زمانیان سارا تهیه و شناسایی نانو کاتالیزگرهای قلیایی و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های ترکیبات آلی از جمله واکنش هیدروآمین‌دار کردن و سیانواتیل‌دار کردن دکتری
کشتکار ساسان سنتز و شناسایی کمپلکس روتنیوم (III) با ایمیدازول به عنوان داروی ضد سرطان کارشناسی ارشد
نقره ئیان غزاله اصلاح نشاسته و کاربرد آن برای حفاری در شرایط دما و فشار بالا کارشناسی ارشد
رجبی کوچی فرشته تهیه تری آلکیل فسفین های متقارن و نامتقارن و کمپلکس های فلزی آنها کارشناسی ارشد
حیدری فرهاد Preparation of homogeneous cation exchange membranes containing nanomaterials for electrodialysis process
مشایخ کبری تهیه لیگاندهای دی فسفینی دارای اتصال گوگرد یا سلنیوم و کمپلکس های آن‌ها کارشناسی ارشد
منصوری محموی تهیه، خالص سازی و شناسایی آمینوتری (متیلن فسفونیک اسید) و نمک های آن کارشناسی ارشد
باقری مریم تهیه مواد فعال سطحی غیریونی آلکیل پلی‌گلوکوزید کارشناسی ارشد
ملکشاهی بیرانوند مهدی سنتز نانوساختارهای هسته - پوسته، سیلیکا - نقره به عنوان پراکننده‌گرهای پلاسمونیک جهت افزایش جذب نور در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای دکتری

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه دکتر نعمتی آموزشی 61112499
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی فلزات واسطه 6102468 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
شیمی معدنی 2 6102541 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول صنایع شیمیایی 6102548 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی کاتالیزگرها 6102576 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ساختار و پیوند در ترکیبات معدنی 6102467 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/20(10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
شیمی فلزات واسطه 6102468 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اصول صنایع شیمیایی 6102548 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/29(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی کاتالیزگرها 6102576 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
شیمی معدنی 2 6102541 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
شیمی معدنی 2 6102275 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
اصول صنایع شیمیایی 6102548 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/19 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
نمایش 11 نتیجه
از 1