بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اسلاید شماره 11 اسلاید شماره 10 اسلاید شماره 9 اسلاید شماره 8 اسلاید شماره 7 اسلاید شماره 6 اسلاید شماره 5 اسلاید شماره 4 اسلاید شماره 3 اسلاید شماره 2 اسلاید شماره 1

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

اخبار اخبار

اطلاعیه کارگاه آموزشی GC-MS
اطلاعیه کارگاه آموزشی GC-MS
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه تخفیفات نام مدرس 1 کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS 1397-07-04 08:30-16:30 ...
اطلاعیه آزمون مصاحبه رشته های مختلف دکتری شیمی 97-98
اطلاعیه آزمون مصاحبه رشته های مختلف دکتری شیمی 97-98
لطفا جهت مشاهده جدول زمانبندی ارزیابی تخصصی و مصاحبه معرفی شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ دانشکده شیمی دانشگاه تهران کلیک نمائید .
اطلاعیه کارگاه آموزشی GC-MS
اطلاعیه کارگاه آموزشی GC-MS
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه تخفیفات نام مدرس 1 کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS 1397-02-26 08:30-16:30 ...
فرم های دفاع ارشد و دکتری
فرم های دفاع ارشد و دکتری
به استناد نامه شماره 362671/پ/122 مورخ 28/11/1396 اداره کل امور آموزشی دانشگاه، صورتجلسه و گواهی دفاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به تفکیک مقطع در وبگاه پردیس علوم در منوی آموزش قسمت " فرم ها و آیین نامه...
اطلاعیه- کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی
اطلاعیه- کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه تخفیفات نام مدرس 1 کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی GC-MS 1396-12-08 08:30-16:30 ...