نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های آنالیز آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

جهت دانلود فرم های آنالیزها، در جدول ذیل روی نام دستگاه مربوطه کلیک نمایید.

شماره حساب بانک ملت 5225428134 بنام غیر قابل برداشت پردیس علوم. شناسه پرداخت 1193. پرداخت از طریق خودپردازهای بانک ملت ویااز طریق پرداخت آنلاین وبسایت آزمابشگاه مرکزی انجام پذیر است.

آدرس: تهران، خ انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، طبقه زیر همکف، آزمایشگاه مرکزی دستگاهی. ایمیل:utsciencelabs@gmail.com و وبسایت :www.sciencelabs.ir شماره تماس دفتر پذیرش 02161113300

توضیحات

دانشگاه تهران

تخفیف 50% دانشکده شیمی

قیمت آزاد

(تومان)

اپراتور

نام دستگاه

تلفن

 

14.000

10.000

20.000

خانم عسگری

FTIR

61113300

 

30.000

25.000

50.000

دکتر صمدی

MASS

61113300

مبلغ تا 5 عنصر

17.500

12.500

25.000

دکتر صمدی

ICP

61113300

برای1 عنصر 

14.000

10.000

20.000

خانم محمدی

جذب اتمی

61112628

 

48.000

40.000

80.000

آقای کوپایه

CHNS

61113300

تا 600 درجه

تا 800 درجه

56.000

84.000

40.000

60.000

80.000

120.000

خانم فتوحی و خانم ابیات

TGA

61113647

 

70.000

84.000

50.000

60.000

100.000

120.000

خانم فتوحی و خانم ابیات

DSC

61113647

 

100.000

70.000

140.000

خانم فتوحی و خانم ابیات

GPC

61113647

بدون زیرو

با زیرو

56.000

84.000

40.000

60.000

80.000

120.000

خانم فتوحی وخانم ابیات

STA

61113647

قیمت برای هر نمونه می باشد.

35.000

کل پردیس علوم 25.000

50.000

آقای هاشمی

SEM

61112619

 

49.000

35.000

 فقط زمین شناسی

70.000

مهندس برقی

XRD

61112619

 برای تفسیر داده ها 300000 تومان اضافه می شود.

 

150.000

300.000

دکتر عباسی

SXRD

61113300

 

61113644

 

56.000

فقط باستان شناسی 40.000

80.000

آقای غلامی

XRF

61113300

 

18.000

18.000

30.000

خانم عسگری

طیف سنج فلورسانس

61113300

 

نرخ برای شناسایی تا 3 ترکیب.  

120.000

100.000

200.000

 

GC-MS

61113300

 

 

50.000

35.000

70.000

 

GC

61113300

 

10.500

7.500

15.000

خانم عسگری

UV-Vis

61113300

 

60.000

و زیست شناسی43.000

85.000

دکتر صمدی

HPLC

61113300